Χωρίς κόκαλα / Κρέατα βοοειδών, κατεψυγμένα.

  • - - 0202301000 80 (8/0) : Μπροστινά τέταρτα, ολόκληρα ή τεμαχισμένα σε πέντε το πολύ τεμάχια, το καθένα των οποίων (μπροστινό τέταρτο) παρουσιάζεται σε ενιαία κατεψυγμένη μονάδα. Τέταρτα που ονομάζονται "αλληλοσυμπληρούμενα", που παρουσιάζονται σε δύο κατεψυγμένες μονάδες οι οποίες περιλαμβάνουν, η μία το μπροστινό τέταρτο, ολόκληρο ή τεμαχισμένο σε πέντε το πολύ τεμάχια, και η άλλη το πισινό τέταρτο, εκτός από το φιλέτο, σε ενιαίο τεμάχιο
  • - - 0202305000 80 (8/0) : Τεμάχια μπροστινών τετάρτων και στηθών, που ονομάζονται "αυστραλιανά"
  • - - 0202309000 80 (15/0) : Άλλα