Χωρίς κόκαλα / Άλλα / Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα, αλατισμένα ή σε άρμη, αποξεραμένα ή καπνιστά. Αλεύρια και σκόνες, βρώσιμα, από κρέατα ή εντόσθια.

  • - - - - - - 0210992910 80: Αρνιού
  • - - - - - - 0210992990 80: Άλλα