Με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 400 l.

  • - - - 8418302010 80: Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη
  • - - - 8418302091 10: Άλλα
  • - - - - 8418302091 80: Που έχουν πληρωθεί εκ των προτέρων με υδροφθοράνθρακες (HFC)
  • - - - - 8418302099 80: Άλλα