Άλλα / Φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών (έστω και αλεσμένα), νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα.

* Τα προϊόντα που αποστέλλονται από την Ιαπωνία πρέπει να συνοδεύονται από Kοινό έγγραφο εισόδου (ΚΕΕ) ή ενός κοινού κτηνιατρικού εγγράφου εισόδου (ΚΚΕΕ) σύμφωνα με τον Κανονισμό Εφαρμογής της Επιτροπής (ΕΕ) 2016/6 (ΕΕ L 3).

  • - - - 0304491000 80: Ψαριών γλυκού νερού
  • - - - 0304495000 10: Άλλα
  • - - - - 0304495000 80: Σκορπιών του Βορρά ή σεβαστών (Sebastes spp.)
  • - - - - 0304499000 80 (8/0) : Άλλα