Άλλοι / Μηχανισμοί ωρολογοποιίας, πλήρεις και συναρμολογημένοι, άλλοι από εκείνους για ρολόγια τσέπης ή χεριού.

Français 1

  • - - 9109900010 80: Πλάτους ή διαμέτρου που δεν υπερβαίνει τα 50 mm, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη
  • - - 9109900090 80: Άλλοι