Όγκοι και τούβλα για την οικοδομική.

  • - - - 6810111000 80: Από ελαφρό σκυρόδεμα [με βάση θραυσμένη ελαφρόπετρα (bimskies), σκουριά σε κόκκους κ.λπ.]
  • - - - 6810119000 80: Άλλα