Λιπαρές βιομηχανικές αλκοόλες / Λιπαρά οξέα μονοκαρβοξυλικά βιομηχανικά. Όξινα λάδια από εξευγενισμό (ραφινάρισμα). Λιπαρές βιομηχανικές αλκοόλες.

Deutsch 1

  • - - 3823700010 80: Του τύπου που χρησιμοποιείται για την διατροφή των ζώων
  • - - 3823700090 80: Άλλες