Όστιες, κάψουλες κενές των τύπων που χρησιμοποιούνται για φάρμακα, αζυμοσφραγίδες, ξεραμένες ζύμες από αλεύρι ή άμυλο κάθε είδους σε φύλλα και παρόμοια προϊόντα.

Deutsch 15 English 1 Suomi 1 Français 9 Nederlands 4 Slovenčina 5

  • - - - 1905902010 80: Ριζόχαρτο
  • - - - 1905902090 80: Άλλα