Από άλλες υφαντικές ύλες / Είδη κορδελοποιίας, άλλα από τα είδη της κλάσης 5807. Ταινίες χωρίς υφάδι, από νήματα ή ίνες παραλληλισμένα και κολλημένα (bolducs).

Deutsch 8

  • - - - 5806390010 80: Από γιούτα ή άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού ορισμένης κατηγορίας φυτών (βίβλος) της κλάσης 5303
  • - - - 5806390090 80: Άλλα