Κοκκινοφίδιο (Genypterus blacodes).

  • - - - - - 0303897010 80: Που προορίζονται για μεταποίηση
  • - - - - - 0303897090 80: Άλλοι