Καπνά light air cured / Καπνά με μερική ή ολική αφαίρεση των μίσχων.

Deutsch 1 Magyar 1 Polski 1 Svenska 3

  • - - - 2401203510 80: Καπνά light air cured τύπου Burley, στα οποία περιλαμβάνονται τα υβρίδια Burley
  • - - - 2401203520 80: Καπνά light air cured τύπου Maryland
  • - - - 2401203591 10: Άλλα
  • - - - - 2401203591 80: έστω και κομμένα σε κανονική μορφή,με δασμολογική αξία όχι μικρότερη από 450 Eur ανά 100 kg καθαρού βάρους, που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για εξωτερικό περιτύλιγμα ή ενδιάμεσο περιτύλιγμα κατά την παραγωγή προϊόντων της διάκρισης 2402 10 00
  • - - - - 2401203599 80: Άλλα