Αποξεραμένοι, μη αλατισμένοι / Μπακαλιάροι (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus).

  • - - - - 0305511010 80: Μπακαλιάροι του είδους Gadus morhua
  • - - - - 0305511020 80: Μπακαλιάροι του είδους Gadus ogac
  • - - - - 0305511090 80: Μπακαλιάροι του είδους Gadus macrocephalus