Άλλες / Πέστροφες (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache, Oncorhynchus chrysogaster).

  • - - - - 0304829010 80: του είδους Oncorhynchus mykiss
  • - - - - 0304829090 80: Άλλες