Γατόψαρα (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.).

* Τα προϊόντα που αποστέλλονται από την Ιαπωνία πρέπει να συνοδεύονται από Kοινό έγγραφο εισόδου (ΚΕΕ) ή ενός κοινού κτηνιατρικού εγγράφου εισόδου (ΚΚΕΕ) σύμφωνα με τον Κανονισμό Εφαρμογής της Επιτροπής (ΕΕ) 2016/6 (ΕΕ L 3).

  • - - - 0304320010 80: Από γατόψαρο (Pangasius spp.)
  • - - - 0304320090 80: Άλλα