ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ.

PROTILÁTKY 7 ANTIKÖRPER 281 ANTIBODIES 79 ANTICUERPO 9 VASTA-AINE 1 ANTICORPS 27 ANTITEST 8 ANTICORPI 1 PRZECIWCIAŁA 6 PROTILÁTKY 23 PROTITELESA 14 ANTIKROPP 2

Διαγνωστικό τεστ (test kit) για την ταχεία…

Διαγνωστικό τεστ (test kit) για την ταχεία ποιοτική ανίχνευση ροταϊού ομάδας Α και αδενοϊού στα κόπρανα.

Το προϊόν παρουσιάζεται συσκευασμένο για τη λιανική πώληση σε χάρτινο κουτί που περιέχει ταινία-τεστ, φιαλίδιο συλλογής του προς εξέταση δείγματος, σταγονομετρητή, διαλύτη κ.λπ.

Το δραστικό συστατικό του είναι τα συζευγμένα μονοκλωνικά αντισώματα του ιού. Το εν λόγω διαγνωστικό τεστ δεν χρησιμοποιείται επί του πάσχοντος, αλλά in vitro σε εργαστήρια, από γιατρούς σε ιατρεία ή και κατ’ οίκον από ιδιώτες.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ IN VITRO ΓΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ

Διαγνωστικό τεστ (test kit) για την ποιοτική…

Διαγνωστικό τεστ (test kit) για την ποιοτική ανίχνευση των τύπων Α, Β και Η1Ν1 της γρίπης. Το προϊόν παρουσιάζεται συσκευασμένο για τη λιανική πώληση σε χάρτινο κουτί που περιέχει ταινία-τεστ, φιαλίδιο συλλογής του προς εξέταση δείγματος, σταγονομετρητή, διαλύτη κ.λπ.

Το δραστικό συστατικό του είναι τα συζευγμένα μονοκλωνικά αντισώματα του ιού. Το εν λόγω διαγνωστικό τεστ δεν χρησιμοποιείται επί του πάσχοντος, αλλά in vitro σε εργαστήρια, από γιατρούς σε ιατρεία ή και κατ’ οίκον από ιδιώτες.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ IN VITRO ΓΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ

Διαγνωστικό τεστ (test kit) για την ταχεία…

Διαγνωστικό τεστ (test kit) για την ταχεία ποιοτική ανίχνευση της μόλυνσης από ελονοσία στο αίμα, διαχωρίζοντας το plasmodium falciparum από τα άλλα είδη πλασμωδίου.

Το προϊόν παρουσιάζεται συσκευασμένο για τη λιανική πώληση σε χάρτινο κουτί που περιέχει ταινία-τεστ, φιαλίδιο συλλογής του προς εξέταση δείγματος, σταγονομετρητή, διαλύτη κ.λπ.

Το δραστικό συστατικό του είναι τα συζευγμένα μονοκλωνικά αντισώματα του ιού. Το εν λόγω διαγνωστικό τεστ δεν χρησιμοποιείται επί του πάσχοντος, αλλά in vitro σε εργαστήρια, από γιατρούς σε ιατρεία ή και κατ’ οίκον από ιδιώτες.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ IN VITRO ΓΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ

Διαγνωστικό τεστ (test kit) για την ταχεία…

Διαγνωστικό τεστ (test kit) για την ταχεία ποιοτική ανίχνευση αντισωμάτων (IGM, IGG, IGA), ειδικά για το HIV-1 και HIV-2.

Το προϊόν παρουσιάζεται συσκευασμένο για τη λιανική πώληση σε χάρτινο κουτί που περιέχει ταινία-τεστ, φιαλίδιο συλλογής του προς εξέταση δείγματος, σταγονομετρητή, διαλύτη κ.λπ.

Το δραστικό συστατικό του είναι τα ανασυνδυασμένα αντιγόνα του ιού. Το εν λόγω διαγνωστικό τεστ δεν χρησιμοποιείται επί του πάσχοντος, αλλά in vitro σε εργαστήρια, από γιατρούς σε ιατρεία ή και κατ’ οίκον από ιδιώτες.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ IN VITRO ΓΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ