ΑΠΟ ΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ.

ОТ НЕБЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ 84 Z OBECNÝCH KOVŮ 531 AF UÆDLE METALLER 8 AUS UNEDLEM METALL 25793 OF BASE METALS 524 DE METAL COMUN 577 EPÄJALOSTA METALLISTA 39 DE MÉTAL COMMUN 444 OD OBIČNIH KOVINA 24 NEM NEMESFÉMBŐL 69 DI METALLO VILE 162 NO PARASTAJIEM METĀLIEM 12 VAN ONEDELE METALEN 1847 Z METALI NIESZLACHETNYCH 348 DE METAL COMUM 10 DIN METALE COMUNE 18 ZO ZÁKLADNÝCH KOVOV 31 IZ NAVADNIH KOVIN 31 AV OÄDEL METALL 604

Βίδα με μυτερό άκρο, στρογγυλό κεφάλι με…

απο βασεισ μεταλλων; απο ανοξειδωτο χαλυβα; βιδεσ; με σπειρωμα;…απο βασεισ μεταλλων; απο ανοξειδωτο χαλυβα; βιδεσ; με σπειρωμα;…

Βίδα με μυτερό άκρο, στρογγυλό κεφάλι με σταυροειδή εσοχή και η οποία φέρει σπείρωμα στο μεγαλύτερο μέρος της.

Η βίδα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα και χρησιμοποιείται για ξύλα. Το μήκος της βίδας είναι 10 cm και το μήκος του σπειρώματος της περίπου 7 cm.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΑΠΟ ΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΞΥΛΕΙΑ