ΑΠΟ ΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ.

ОТ НЕБЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ 73 Z OBECNÝCH KOVŮ 467 AF UÆDLE METALLER 6 AUS UNEDLEM METALL 22721 OF BASE METALS 424 DE METAL COMUN 322 EPÄJALOSTA METALLISTA 39 DE MÉTAL COMMUN 373 OD OBIČNIH KOVINA 18 NEM NEMESFÉMBŐL 47 DI METALLO VILE 145 NO PARASTAJIEM METĀLIEM 9 VAN ONEDELE METALEN 1688 Z METALI NIESZLACHETNYCH 282 DE METAL COMUM 10 DIN METALE COMUNE 17 ZO ZÁKLADNÝCH KOVOV 30 IZ NAVADNIH KOVIN 31 AV OÄDEL METALL 430

Βίδα με μυτερό άκρο, στρογγυλό κεφάλι με…

απο βασεισ μεταλλων; απο ανοξειδωτο χαλυβα; βιδεσ; με σπειρωμα;…απο βασεισ μεταλλων; απο ανοξειδωτο χαλυβα; βιδεσ; με σπειρωμα;…

Βίδα με μυτερό άκρο, στρογγυλό κεφάλι με σταυροειδή εσοχή και η οποία φέρει σπείρωμα στο μεγαλύτερο μέρος της.

Η βίδα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα και χρησιμοποιείται για ξύλα. Το μήκος της βίδας είναι 10 cm και το μήκος του σπειρώματος της περίπου 7 cm.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΑΠΟ ΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΞΥΛΕΙΑ