ΑΠΟ ΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ.

ОТ НЕБЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ 86 Z OBECNÝCH KOVŮ 543 AF UÆDLE METALLER 10 AUS UNEDLEM METALL 26993 OF BASE METALS 542 DE METAL COMUN 620 EPÄJALOSTA METALLISTA 42 DE MÉTAL COMMUN 502 OD OBIČNIH KOVINA 24 NEM NEMESFÉMBŐL 80 DI METALLO VILE 175 NO PARASTAJIEM METĀLIEM 12 VAN ONEDELE METALEN 1866 Z METALI NIESZLACHETNYCH 361 DE METAL COMUM 10 DIN METALE COMUNE 25 ZO ZÁKLADNÝCH KOVOV 32 IZ NAVADNIH KOVIN 31 AV OÄDEL METALL 642

Βίδα με μυτερό άκρο, στρογγυλό κεφάλι με…

απο βασεισ μεταλλων; απο ανοξειδωτο χαλυβα; βιδεσ; με σπειρωμα;…απο βασεισ μεταλλων; απο ανοξειδωτο χαλυβα; βιδεσ; με σπειρωμα;…

Βίδα με μυτερό άκρο, στρογγυλό κεφάλι με σταυροειδή εσοχή και η οποία φέρει σπείρωμα στο μεγαλύτερο μέρος της.

Η βίδα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα και χρησιμοποιείται για ξύλα. Το μήκος της βίδας είναι 10 cm και το μήκος του σπειρώματος της περίπου 7 cm.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΑΠΟ ΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΞΥΛΕΙΑ