ΑΠΟ ΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ.

ОТ НЕБЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ 84 Z OBECNÝCH KOVŮ 540 AF UÆDLE METALLER 9 AUS UNEDLEM METALL 26496 OF BASE METALS 541 DE METAL COMUN 610 EPÄJALOSTA METALLISTA 39 DE MÉTAL COMMUN 484 OD OBIČNIH KOVINA 24 NEM NEMESFÉMBŐL 78 DI METALLO VILE 172 NO PARASTAJIEM METĀLIEM 12 VAN ONEDELE METALEN 1856 Z METALI NIESZLACHETNYCH 358 DE METAL COMUM 10 DIN METALE COMUNE 24 ZO ZÁKLADNÝCH KOVOV 32 IZ NAVADNIH KOVIN 31 AV OÄDEL METALL 635

Βίδα με μυτερό άκρο, στρογγυλό κεφάλι με…

απο βασεισ μεταλλων; απο ανοξειδωτο χαλυβα; βιδεσ; με σπειρωμα;…απο βασεισ μεταλλων; απο ανοξειδωτο χαλυβα; βιδεσ; με σπειρωμα;…

Βίδα με μυτερό άκρο, στρογγυλό κεφάλι με σταυροειδή εσοχή και η οποία φέρει σπείρωμα στο μεγαλύτερο μέρος της.

Η βίδα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα και χρησιμοποιείται για ξύλα. Το μήκος της βίδας είναι 10 cm και το μήκος του σπειρώματος της περίπου 7 cm.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΑΠΟ ΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΞΥΛΕΙΑ