ΑΠΟ ΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ.

ОТ НЕБЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ 79 Z OBECNÝCH KOVŮ 515 AF UÆDLE METALLER 8 AUS UNEDLEM METALL 24721 OF BASE METALS 489 DE METAL COMUN 485 EPÄJALOSTA METALLISTA 39 DE MÉTAL COMMUN 426 OD OBIČNIH KOVINA 24 NEM NEMESFÉMBŐL 62 DI METALLO VILE 162 NO PARASTAJIEM METĀLIEM 12 VAN ONEDELE METALEN 1825 Z METALI NIESZLACHETNYCH 341 DE METAL COMUM 10 DIN METALE COMUNE 17 ZO ZÁKLADNÝCH KOVOV 31 IZ NAVADNIH KOVIN 31 AV OÄDEL METALL 503

Βίδα με μυτερό άκρο, στρογγυλό κεφάλι με…

απο βασεισ μεταλλων; απο ανοξειδωτο χαλυβα; βιδεσ; με σπειρωμα;…απο βασεισ μεταλλων; απο ανοξειδωτο χαλυβα; βιδεσ; με σπειρωμα;…

Βίδα με μυτερό άκρο, στρογγυλό κεφάλι με σταυροειδή εσοχή και η οποία φέρει σπείρωμα στο μεγαλύτερο μέρος της.

Η βίδα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα και χρησιμοποιείται για ξύλα. Το μήκος της βίδας είναι 10 cm και το μήκος του σπειρώματος της περίπου 7 cm.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΑΠΟ ΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΞΥΛΕΙΑ