ΑΣΠΡΑΔΙΑ ΑΥΓΩΝ.

VAJEČNÉ BÍLKY 4 EGG WHITES 5 MUNAN VALKUAINEN 1 BLANC D'ŒUF 8 BJELANJAK 1 OLBALTUMI 3 EIWIT 99 BIAŁKA JAJ 12 ÄGGVITA 8

Προϊόν το οποίο αποτελείται από ασπράδι αυγού…

Προϊόν το οποίο αποτελείται από ασπράδι αυγού και περιέχει 80% πρωτεΐνη.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΣΕ ΣΚΟΝΗ ΑΣΠΡΑΔΙΑ ΑΥΓΩΝ ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ