ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ.

ЗА ТРАНСПОРТ НА СТОКИ 5 PRO PŘEPRAVU ZBOŽÍ 24 TIL GODSTRANSPORT 2 ZUM BEFÖRDERN VON GÜTERN 77 FOR TRANSPORT OF GOODS 145 PARA TRANSPORTE DE MERCANCIAS 25 TAVARAKULJETUKSEEN 3 POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES 75 ZA PRIJEVOZ ROBE 1 ÁRUSZÁLLÍTÁSRA 2 PER TRASPORTO MERCI 24 PREČU TRANSPORTAM 1 VOOR HET TRANSPORT VAN GOEDEREN 175 DO TRANSPORTU TOWARÓW 45 PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS 5 NA DOPRAVU TOVARU 1 ZA PREVOZ BLAGA 5 FÖR GODSTRANSPORT 14

Χειροκίνητο ανυψωτικό τροχοφόρο φορείο το…

χειροκινητοσ; για μεταφορα εμπορευματων; ζυγαπιεσ; με συσκευη…

Χειροκίνητο ανυψωτικό τροχοφόρο φορείο το οποίο μπορεί να μεταφέρει φορτίο βάρους 2000 Kg. Περιλαμβάνει μηχανισμό ζύγισης μη ενσωματωμένο στη βάση του.

Σε ορισμένες εκδόσεις του είδους περιλαμβάνεται και εκτυπωτής ο οποίος τυπώνει πληροφορίες για το βάρος του φορτίου.

Το τροχοφόρο φορείο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την στοιβασία των φορτίων αλλά μόνο στη μεταφορά και ζύγιση τους.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΖΥΓΑΠΙΕΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΑ ΦΟΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ

Τρίτροχο όχημα με μορφή μοτοσυκλέτας. Στο…

Τρίτροχο όχημα με μορφή μοτοσυκλέτας. Στο πίσω μέρος έχει μόνιμα τοποθετημένη καρότσα για τη μεταφορά φορτίου.

Το όχημα έχει βάρος 309 Kg, κινείται με βενζίνη και έχει κινητήρα με κυλινδρισμό 196,98 cc. Διαθέτει πισινή ταχύτητα και διαφορικό.

Αριθμός Αναφοράς της ΔΔΠ:
CY010/2014.
Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΜΕ ΣΠΙΝΘΗΡΕΣ

Όχημα με τέσσερεις τροχούς το οποίο χρησιμοποιείται…

Όχημα με τέσσερεις τροχούς το οποίο χρησιμοποιείται στα γήπεδα του γκόλφ. Διαθέτει ένα ή δύο καθίσματα ανάλογα με τη διαμόρφωση του οχήματος.

Λειτουργεί με καύσιμο. Πίσω από το κάθισμα του οδηγού υπάρχει κλειστός χώρος που διαθέτει ψυκτική μονάδα όπου μεταφέρονται αναψυκτικά για τους παίκτες του γκολφ.

Υπάρχει η δυνατότητα να τοποθετηθεί επίπλέον ένα ντουλάπι-ράφι όπου τοποθετούνται διάφορα τρόφιμα προς κατανάλωση.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΜΕ ΠΕΤΡΕΛΕΟΜΗΧΑΝΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΔ ΚΥΛΙΝΔ ΜΕΤΑΞ 251CC ΚΑΙ 1000CC