ΕΛΑΤΟΣ.

TVÁRNÉ 21 FORMBAR 11 MALLEABLE 8 MALEABLE 15 MALLEABILE 2 KNEEDBAAR 41 CIĄGLIWY 8 FORMBAR 3

Σχάρα ορθογώνιου ή τετράγωνου σχήματος. Χρησιμοποιείται…

Σχάρα ορθογώνιου ή τετράγωνου σχήματος. Χρησιμοποιείται για την κάλυψη υπόγειων φρεατίων. Σύμφωνα με τη δήλωση του εισαγωγέα και πληροφορίες που παρουσίασε, το προϊόν είναι κατασκευασμένο από χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (όλκιμο χυτοσίδηρο) σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 124.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΓΡΑΦΙΤΗΣ ΣΧΑΡΕΣ ΕΛΑΤΟΣ

Κάλυμα ορθογώνιου ή τετράγωνου σχήματος.…

Κάλυμα ορθογώνιου ή τετράγωνου σχήματος. Χρησιμοποιείται για το κλείσιμο υπόγειων φρεατίων. Σύμφωνα με τη δήλωση του εισαγωγέα και πληροφορίες που παρουσίασε, το προϊόν είναι κατασκευασμένο από χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (όλκιμο χυτοσίδηρο) σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 124.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΓΡΑΦΙΤΗΣ ΕΛΑΤΟΣ

Εξαρτήματα σωλήνων για σύνδεση με δίκτυα…

Εξαρτήματα σωλήνων για σύνδεση με δίκτυα πόσιμου νερού από ελατό χυτοσίδηρο. Πρότυπο κατασκευής: ΕΝ545:2010

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΝΕΡΟΥ ΕΛΑΤΟΣ

Σωλήνες σύνδεσης για δίκτυα πόσιμου νερού…

Σωλήνες σύνδεσης για δίκτυα πόσιμου νερού από ελατό χυτοσίδηρο Πρότυπο κατασκευής: ΕΝ545:2010

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΔΙΚΤΥΟ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΝΕΡΟΥ ΕΛΑΤΟΣ