ΕΛΑΤΟΣ.

Σχάρα ορθογώνιου ή τετράγωνου σχήματος. Χρησιμοποιείται…

Σχάρα ορθογώνιου ή τετράγωνου σχήματος. Χρησιμοποιείται για την κάλυψη υπόγειων φρεατίων. Σύμφωνα με τη δήλωση του εισαγωγέα και πληροφορίες που παρουσίασε, το προϊόν είναι κατασκευασμένο από χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (όλκιμο χυτοσίδηρο) σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 124.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΓΡΑΦΙΤΗΣ ΣΧΑΡΕΣ ΕΛΑΤΟΣ

Κάλυμα ορθογώνιου ή τετράγωνου σχήματος.…

Κάλυμα ορθογώνιου ή τετράγωνου σχήματος. Χρησιμοποιείται για το κλείσιμο υπόγειων φρεατίων. Σύμφωνα με τη δήλωση του εισαγωγέα και πληροφορίες που παρουσίασε, το προϊόν είναι κατασκευασμένο από χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (όλκιμο χυτοσίδηρο) σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 124.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΓΡΑΦΙΤΗΣ ΕΛΑΤΟΣ

Εξαρτήματα σωλήνων για σύνδεση με δίκτυα…

Εξαρτήματα σωλήνων για σύνδεση με δίκτυα πόσιμου νερού από ελατό χυτοσίδηρο. Πρότυπο κατασκευής: ΕΝ545:2010

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΝΕΡΟΥ ΕΛΑΤΟΣ

Σωλήνες σύνδεσης για δίκτυα πόσιμου νερού…

Σωλήνες σύνδεσης για δίκτυα πόσιμου νερού από ελατό χυτοσίδηρο Πρότυπο κατασκευής: ΕΝ545:2010

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΔΙΚΤΥΟ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΝΕΡΟΥ ΕΛΑΤΟΣ

Καλύματα υπονόμου από ελατό χυτοσίδηρο κατασκευασμένα…

καλυμματα; απο χυτοσιδηρο; ελατοσ; για αποχετευσεισ

Καλύματα υπονόμου από ελατό χυτοσίδηρο κατασκευασμένα από γαλβανισμένο εν θερμώ όλκιμο χυτοσίδηρο (Ductile cast iron).

Αποτελείται από το καπάκι και το πλαίσιο που εφαρμόζει.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΕΛΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ