ΜΕΡΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ.

ЧАСТИ ЗА КОМПЮТЪРЕН ХАРДУЕР 1 ČÁSTI A SOUČ.POČÍTAČOVÉHO HARDWARE 26 COMPUTERHARDWARETEILE 14 COMPUTER HARDWARE PARTS 16 PARTES DE HARDWARE DE ORDENADOR 2 PARTI DELL'HARDWARE INFORMATICO 3 COMPUTERONDERDEEL 86 CZĘŚCI SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 79 POČÍTAČOVÝ HARDVÉR, ČASTI 1

ΜΗΧΑΝΗ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ…

ΜΗΧΑΝΗ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ (HASH FUNCTIONS). ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΗΧΑΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ.

ΕΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕΣΩ ΘΥΡΑΣ ETHERNET. ΤΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΠΑΡEΧΕΙ ΙΣΧΥ 800 W.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΥΠΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΜΕΡΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΜΕ ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ