ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ.

С БАТЕРИИ 2 AKUMULÁTOROVOU BATERIÍ 12 POR BATERIA DE ACUMULADOR 1 PAR PILES 244 A BATTERIE DI ACCUMULATORI 7 BATERIAMI AKUMULATOROWYMI 31 DE BATERIAS ARMAZENADAS 1 CU BATERII 34 AKUMULÁTORMI 1 MED ACKUMULATORBATTERI 2

Ηλεκτρική συσκευή που παράγει φώς και λειτουργεί…

Ηλεκτρική συσκευή που παράγει φώς και λειτουργεί με μπαταρίες. Το σχήμα του είναι κυκλικό με ορθογώνιο άνοιγμα στην κάτω πλευρά ώστε να εφαρμόζεται πάνω σε κινητό τηλέφωνο.

Χρησιμοποιείται για να ενισχύσει τον φωτισμό που χρειάζεται το κινητό τηλέφωνο στην λήψη φωτογραφιών.

Δεν μπορεί να ελεγθεί από τις εφαρμογές του κινητού τηλεφώνου αλλά λειτουργεί αυτόνομα.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΡΗΤΟΣ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΛΑΜΠΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Ολοκληρωμένο Ασύρματο Σύστημα Ξενάγησης Το…

Ολοκληρωμένο Ασύρματο Σύστημα Ξενάγησης Το προϊόν αποτελείται από έναν πομπό (transmitter) με μικρόφωνο.

Μπορεί να περιέχει 1 μέχρι 50 δέκτες (receivers) με ακουστικά. Το μικρόφωνο και τα ακουστικά μπορούν να αφαιρεθούν.

Ο πομπός αλλά και οι δέκτες λειτουργούν με μπαταρία. Το πακέτο συμπεριλαμβάνει έναν πομπό με ένα μικρόφωνο και 20 μέχρι 50 δέκτες με 20 μέχρι 50 ακουστικά.

Στο σύστημα μπορούν να συμπεριληφθούν επιπλέον τα διάφορα συστατικά (πομποί, δέκτες, μικρόφωνα, ακουστικά) ως ανταλλακτικά.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΛΗΨΗΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ

Προϊόν το οποίο χρησιμοποιείται στο Ασύρματο…

Προϊόν το οποίο χρησιμοποιείται στο Ασύρματο Σύστημα Ξενάγησης. Αποτελεί πομπό (transmitter) συνδεδεμένο με μικρόφωνο, το οποίο μπορεί να αφαιρεθεί.

Ο πομπός λειτουργεί με μπαταρίες, αλλά για να μπορέσει να χρησιμοποιείθει χρειάζεται ο δέκτης του.

Ο πομπός αυτός επιτρέπει τη σύνδεσή σε ένα ασύρματο δίκτυο επικοινωνίας και μεταδίδει την ομιλία ή άλλους ήχους μέσα στο δίκτυο.

Σε συνδυασμό με τον δέκτη του έχει εύρος συχνοτήτων 160 - 250 MHz, 3 μονοφωνικά κανάλια VHF, LED οθόνη για ένδειξη της μπαταρίας, ενσωματωμένη κεραία και διακόπτη καναλιών.

Η συσκευή περιλαμβάνει μικρόφωνο 3.5mm.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ

Δέκτης (receiver) με ακουστικό για Ασύρματο…

Δέκτης (receiver) με ακουστικό για Ασύρματο Σύστημα Ξενάγησης. Το ακουστικό μπορεί και να αφαιρείται (removable) ώστε να χρησιμοποιούνται διαφορετικού τύπου ακουστικά.

Ο δέκτης λειτουργεί με μπαταρία, αλλά για να μπορέσει να χρησιμοποιειθεί χρειάζεται και ο πομπός του.

Σε συνδυασμό με τον πομπό του, έχει εύρος συχνοτήτων 160 - 250 MHz, 3 μονοφωνικά κανάλια VHF, LED οθόνη για ένδειξη της μπαταρίας, ενσωματωμένη κεραία και διακόπτη καναλιών.

Η συσκευή περιλαμβάνει ακουστικό.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ