ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ.

FARMACEUTICKÉ VÝROBKY 41 FARMACEUTISKE PRODUKTER 1 PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 140 PHARMACEUTICAL PRODUCTS 165 PRODUCTO FARMACEUTICO 1 PRODUITS PHARMACEUTIQUES 20 GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYEK 8 PRODOTTI FARMACEUTICI 16 FARMACEUTISCHE PRODUCTEN 18 FARMACEUTICKÉ VÝROBKY 72 FARMACEVTSKI PROIZVODI 37

Ομοιοπαθητικό φαρμακευτικό παρασκεύασμα,…

Ομοιοπαθητικό φαρμακευτικό παρασκεύασμα, το οποίο διατίθεται συσκευασμένο για τη λιανική πώληση υπό τη μορφή σακχαρόπηκτων δισκίων.

Η σύνθεση ανά δισκίο έχει ως ακολούθως: aconitum napellus 30c, argentum nitricum 30c, Arsenicum album 30c, σακχαρόζη (έκδοχο) 40mg.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΓΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΣΕ ΧΑΠΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Ομοιοπαθητικό φαρμακευτικό παρασκεύασμα,…

Ομοιοπαθητικό φαρμακευτικό παρασκεύασμα, το οποίο διατίθεται συσκευασμένο για τη λιανική πώληση υπό τη μορφή σακχαρόπηκτων δισκίων.

Η σύνθεση ανά δισκίο έχει ως ακολούθως: aconitum napellus 30c, atropa belladonna 30c, chamomilla recutita 30c, σακχαρόζη (έκδοχο) 40mg.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΓΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΣΕ ΧΑΠΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Ομοιοπαθητικό φαρμακευτικό παρασκεύασμα,…

Ομοιοπαθητικό φαρμακευτικό παρασκεύασμα, το οποίο διατίθεται συσκευασμένο για τη λιανική πώληση υπό τη μορφή σακχαρόπηκτων δισκίων.

Η σύνθεση ανά δισκίο έχει ως ακολούθως: avena sativa 30c, coffea arabica 30c, passiflora incarnata 30c, valeriana officinalis 30c, σακχαρόζη (έκδοχο) 40mg.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΓΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΣΕ ΧΑΠΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Ομοιοπαθητικό φαρμακευτικό παρασκεύασμα,…

Ομοιοπαθητικό φαρμακευτικό παρασκεύασμα, το οποίο διατίθεται συσκευασμένο για τη λιανική πώληση υπό τη μορφή σακχαρόπηκτων δισκίων.

Η σύνθεση ανά δισκίο έχει ως ακολούθως: arnica montana 30c, rhus toxicodendron 30c, ruta graveolens 30c, σακχαρόζη (έκδοχο) 40mg.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΓΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΣΕ ΧΑΠΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ