Seadmed pinnase, kivide, maakide jm tahkemineraalide (sh pulbri- või pastalaadsete) sorteerimiseks, sõelumiseks, eraldamiseks, uhtmiseks, purustamiseks, peenestamiseks, segamiseks või sõtkumiseks; tahkete mineraalkütuste, keraamiliste segude jm pulbri- ning pastalaadsete mineraalide aglomeerimiseks, vormimiseks või valamiseks; liivvaluvormide valmistamise seadmed.

* Vastavalt nõukogu määrusele (EL) nr 692/2014 (ELT L 183, lk 9) keelatakse Krimmist või Sevastopolist pärit kaupade import Euroopa Liitu.
Asjaomast keeldu ei kohaldata seoses:
a) kuni 26. septembrini 2014 enne 25. juunit 2014 sõlmitud kaubanduslepingute või selliste lepingute täitmiseks vajalike lisalepingute täitmise suhtes, tingimusel et füüsilised või juriidilised isikud, üksused või asutused, kes soovivad asjaomast lepingut täita, on teatanud kavandatavast tegevusest või tehingust vähemalt 10 tööpäeva ette oma asukohajärgse liikmesriigi pädevale asutusele;
b) Krimmist või Sevastopolist pärit kaupade suhtes, mis on esitatud Ukraina ametiasutustele kontrollimiseks, mille vastavust sooduspäritolu andvatele tingimustele on kontrollitud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 978/2012 ja määrusega (EL) nr 374/2014 või kooskõlas ELi-Ukraina assotsieerimislepinguga.

* Vastavalt nõukogu määruse (EL) nr 1351/2014 (ELT L 365, lk 46), kaupade ja tehnoloogiate valdkonnas, mis sobivad kasutamiseks; Telekommunikatsioon; Energeetika; Geoloogilise luure, kasutamine ning nafta, gaasi ja mineraalide, on keelatud.
(a) mis tahes füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele Krimmis või Sevastopolis või
B) kasutamiseks Krimmis või Sevastopolis.
Keelud ei piira kuni 21. märts 2015 selliste kohustuste täitmist, mis tulenevad enne 20. detsember 2014 sõlmitud lepingu täitmiseks vajalike lisalepingute või selliste lepingute täitmiseks, tingimusel et pädev asutus on vähemalt viis tööpäeva enne koosolekut.
Kui seotud Krimmi või Sevastopoli keelde ei kohaldata, kui on piisavalt põhjust arvata, et kaupade ja tehnoloogia või teenuse kasutamiseks Krimmis või Sevastopolis.

  • - 8474100000 80: seadmed sorteerimiseks, sõelumiseks, eraldamiseks ja uhtmiseks
  • - 8474200000 80: purustamis- ja peenestamisseadmed
  • - 8474310000 10: segistid (läbi- või kokkusegamiseks)
  • - - 8474310000 80: betooni- ning mördisegistid
  • - - 8474320000 80: mineraalainete segamiseks bituumeniga
  • - - 8474390000 80: muud
  • - 8474800000 80 (2/0) : muud seadmed
  • - 8474900000 80 (2/0) : osad