Tualett- või õmblustarvete, jalatsi- või riidepuhastusvahendite reisikomplektid.

Български 2 Čeština 5 Deutsch 45 Ελληνικά 1 English 11 Français 18 Nederlands 13 Polski 5

* Vastavalt nõukogu määrusele (EL) nr 692/2014 (ELT L 183, lk 9) keelatakse Krimmist või Sevastopolist pärit kaupade import Euroopa Liitu.
Asjaomast keeldu ei kohaldata seoses:
a) kuni 26. septembrini 2014 enne 25. juunit 2014 sõlmitud kaubanduslepingute või selliste lepingute täitmiseks vajalike lisalepingute täitmise suhtes, tingimusel et füüsilised või juriidilised isikud, üksused või asutused, kes soovivad asjaomast lepingut täita, on teatanud kavandatavast tegevusest või tehingust vähemalt 10 tööpäeva ette oma asukohajärgse liikmesriigi pädevale asutusele;
b) Krimmist või Sevastopolist pärit kaupade suhtes, mis on esitatud Ukraina ametiasutustele kontrollimiseks, mille vastavust sooduspäritolu andvatele tingimustele on kontrollitud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 978/2012 ja määrusega (EL) nr 374/2014 või kooskõlas ELi-Ukraina assotsieerimislepinguga.

Tualett-tarvete komplekt, mis koosneb neljast…

Tualett-tarvete komplekt, mis koosneb neljast vatitikust, kahest vatipadjast ja ühest 7cm pikkusest küüneviilist. Komplekt on pakendatud papp-pakendisse.

Kehtivusaja algus:
.

Liikmesriigi märksõnad: KÜÜNEVIILID PADJAD PAKENDIS TUALETT-TARVETE KOMPLEKTID MITMESUGUSED KAUBAD

Hambahooldus komplekt, mis siasaldab hambaharja…

pakitud; hambaharjad; hambapuhastusvahendid

Hambahooldus komplekt, mis siasaldab hambaharja ja 5g hambapastat, pakitud papp-pakendisse. Kasutatakse peamiselt hotellides.

Kehtivusaja algus:
.

Liikmesriigi märksõnad: PAKITUD HAMBAHARJAD HAMBAPUHASTUSVAHENDID

Õmbluskomplekt, pakendatud papp-pakendisse.…

nööpidega; haaknõelad; pakitud; õmblusniit; õmblusnõelad

Õmbluskomplekt, pakendatud papp-pakendisse. Komplekt sisaldab: 4 eri värvi niiti 1 nõel 1 haaknõel 2 erivärvi nööpi

Kehtivusaja algus:
.

Liikmesriigi märksõnad: NÖÖPIDEGA HAAKNÕELAD PAKITUD ÕMBLUSNIIT ÕMBLUSNÕELAD