KEMIALLISET ALKUAINEET JA EPÄORGAANISET YHDISTEET; JALOMETALLIEN, HARVINAISTEN MAAMETALLIEN, RADIOAKTIIVISTEN ALKUAINEIDEN JA ISOTOOPPIEN ORGAANISET JA EPÄORGAANISET YHDISTEET.

 • 2801000000 10: I. KEMIALLISET ALKUAINEET
 • 2801000000 80 (3/0) : Fluori, kloori, bromi ja jodi
 • 2802000000 80: Sublimoitu tai saostettu rikki; kolloidinen rikki
 • 2803000000 80: Hiili (kimrööki ja muut, muualle kuulumattomat hiilen muodot)
 • 2804000000 80 (13/0) : Vety, jalokaasut ja muut epämetallit
 • 2805000000 80 (6/0) : Alkali- ja maa-alkalimetallit; harvinaiset maametallit, skandium ja yttrium, myös näiden aineiden keskinäiset seokset ja lejeeringit; elohopea
 • 2806000000 10: II. EPÄORGAANISET HAPOT JA EPÄORGAANISET EPÄMETALLIEN HAPPIYHDISTEET
 • 2806000000 80 (2/0) : Kloorivety (kloorivetyhappo eli suolahappo); klooririkkihappo
 • 2807000000 80: Rikkihappo; savuava rikkihappo (oleum)
 • 2808000000 80: Typpihappo; typpi-rikkihapot (nitraushapot)
 • 2809000000 80 (2/0) : Difosforipentoksidi; fosforihappo ja polyfosforihapot, myös kemiallisesti määrittelemättömät
 • 2810000000 80 (2/0) : Boorioksidit; boorihapot
 • 2811000000 80 (8/0) : Muut epäorgaaniset hapot ja muut epäorgaaniset epämetallien happiyhdisteet
 • 2812000000 10: III. EPÄMETALLIEN HALOGEENI- JA RIKKIYHDISTEET
 • 2812000000 80 (10/0) : Epämetallien halogenidit ja halogenidioksidit
 • 2813000000 80 (2/0) : Epämetallien sulfidit; kaupallinen fosforitrisulfidi
 • 2814000000 10: IV. EPÄORGAANISET EMÄKSET JA METALLIOKSIDIT, -HYDROKSIDIT JA -PEROKSIDIT
 • 2814000000 80 (2/0) : Ammoniakki, vedetön tai vesiliuoksena
 • 2815000000 80 (5/0) : Natriumhydroksidi (kaustinen sooda); kaliumhydroksidi (kaustinen kali); natrium- ja kaliumperoksidit
 • 2816000000 80 (2/0) : Magnesiumhydroksidi ja -peroksidi; strontium- ja bariumoksidit, -hydroksidit ja -peroksidit
 • 2817000000 80: Sinkkioksidi; sinkkiperoksidi
 • 2818000000 80 (3/0) : Keinotekoinen korundi, myös kemiallisesti määrittelemätön; alumiinioksidi; alumiinihydroksidi
 • 2819000000 80 (2/0) : Kromioksidit ja -hydroksidit
 • 2820000000 80 (2/0) : Mangaanioksidit
 • 2821000000 80 (2/0) : Rautaoksidit ja -hydroksidit; maavärit, joissa on vähintään 70|painoprosenttia sidottua rautaa laskettuna Fe@2O@3:na
 • 2822000000 80: Kobolttioksidit ja -hydroksidit; kaupalliset kobolttioksidit
 • 2823000000 80 (2/0) : Titaanioksidit
 • 2824000000 80 (2/0) : Lyijyoksidit; punainen ja oranssi lyijymönjä
 • 2825000000 80 (9/0) : Hydratsiini ja hydroksyyliamiini sekä niiden epäorgaaniset suolat; muut epäorgaaniset emäkset; muut metallioksidit, -hydroksidit ja -peroksidit
 • 2826000000 10: V. EPÄORGAANISTEN HAPPOJEN JA METALLIEN SUOLAT JA PEROKSISUOLAT
 • 2826000000 80 (5/0) : Fluoridit; fluorosilikaatit, fluoroaluminaatit ja muut kompleksifluorisuolat
 • 2827000000 80 (14/0) : Kloridit, kloridioksidit ja kloridihydroksidit; bromidit ja bromidioksidit; jodidit ja jodidioksidit
 • 2828000000 80 (2/0) : Hypokloriitit; kaupallinen kalsiumhypokloriitti; kloriitit; hypobromiitit
 • 2829000000 80 (4/0) : Kloraatit ja perkloraatit; bromaatit ja perbromaatit; jodaatit ja perjodaatit
 • 2830000000 80 (2/0) : Sulfidit; polysulfidit, myös kemiallisesti määrittelemättömät
 • 2831000000 80 (2/0) : Ditioniitit ja sulfoksylaatit
 • 2832000000 80 (3/0) : Sulfiitit; tiosulfaatit
 • 2833000000 80 (12/0) : Sulfaatit; alunat; peroksosulfaatit (persulfaatit)
 • 2834000000 80 (4/0) : Nitriitit; nitraatit
 • 2835000000 80 (10/0) : Fosfinaatit (hypofosfiitit), fosfonaatit (fosfiitit) ja fosfaatit; polyfosfaatit, myös kemiallisesti määrittelemättömät
 • 2836000000 80 (9/0) : Karbonaatit; peroksokarbonaatit (perkarbonaatit); kaupallinen ammoniumkarbonaatti, jossa on ammoniumkarbamaattia
 • 2837000000 80 (4/0) : Syanidit, syanidioksidit ja kompleksisyanidit
 • 2839000000 80 (4/0) : Silikaatit; kaupalliset alkalimetallisilikaatit
 • 2840000000 80 (5/0) : Boraatit; peroksoboraatit (perboraatit)
 • 2841000000 80 (8/0) : Oksometallihappojen ja peroksometallihappojen suolat
 • 2842000000 80 (2/0) : Epäorgaanisten happojen tai peroksohappojen muut suolat (mukaan lukien aluminosilikaatit, myös kemiallisesti määrittelemättömät), muut kuin atsidit
 • 2843000000 10: VI. SEKALAISTA
 • 2843000000 80 (6/0) : Kolloidiset jalometallit; jalometallien epäorgaaniset tai orgaaniset yhdisteet, myös kemiallisesti määrittelemättömät; jalometallien amalgaamat
 • 2844000000 80 (5/0) : Radioaktiiviset kemialliset alkuaineet ja radioaktiiviset isotoopit (myös halkeamiskelpoiset ja hyötöaineena käytettävät kemialliset alkuaineet ja isotoopit) sekä niiden yhdisteet; näitä tuotteita sisältävät seokset ja jätteet
 • 2845000000 80 (2/0) : Muut kuin nimikkeen|2844|isotoopit; tällaisten isotooppien epäorgaaniset ja orgaaniset yhdisteet, myös kemiallisesti määrittelemättömät
 • 2846000000 80 (2/0) : Harvinaisten maametallien, yttriumin, skandiumin tai näiden metallien seosten epäorgaaniset ja orgaaniset yhdisteet
 • 2847000000 80: Vetyperoksidi, myös kiinteytettynä virtsa-aineella
 • 2849000000 80 (3/0) : Karbidit, myös kemiallisesti määrittelemättömät
 • 2850000000 80 (3/0) : Hydridit, nitridit, atsidit, silisidit ja boridit, myös kemiallisesti määrittelemättömät, muut kuin yhdisteet, jotka ovat myös nimikkeen|2849|karbideja
 • 2852000000 80 (2/0) : Epäorgaaniset ja orgaaniset elohopeayhdisteet, myös kemiallisesti määritellyt, ei kuitenkaan amalgaamat
 • 2853000000 80 (2/0) : Fosfidit, myös kemiallisesti määrittelemättömät, ei kuitenkaan ferrofosfori; muut epäorgaaniset yhdisteet (myös tislattu vesi, vesi sähkön- tai lämmönjohtokyvyn mittaamista varten ja puhtaudeltaan sitä vastaava vesi); nestemäinen ilma (myös jos jalokaasut on poistettu); puristettu ilma; amalgaamat, ei kuitenkaan jalometalliamalgaamat.