KUMI JA KUMITAVARAT.

* Neuvoston asetuksen (EU) N:o 692/2014 (EUVL L 183, s. 9) mukaisesti on kiellettyä tuoda Krimiltä tai Sevastopolista peräisin olevia tavaroita Euroopan unioniin.
Kieltoa ei sovelleta seuraavien osalta:
a) ennen 25 päivää kesäkuuta 2014 tehtyjen kauppasopimusten tai tällaisten sopimusten täytäntöönpanoa varten tarvittavien liitännäissopimusten täytäntöönpano 26 päivään syyskuuta 2014 asti, edellyttäen että luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt, yhteisö tai elin, jotka haluavat täyttää kyseisen sopimuksen, ovat ilmoittaneet toiminnasta tai liiketoimesta sijoittautumisjäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle vähintään 10 työpäivää etukäteen;
b) Krimiltä tai Sevastopolista peräisin olevat tavarat, jotka on asetettu Ukrainan viranomaisten tutkittavaksi ja joiden osalta etuuskohtelualkuperän myöntämistä koskevien edellytysten täyttyminen on tarkastettu ja joista on annettu alkuperätodistus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 978/2012 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 374/2014 mukaisesti tai EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimuksen mukaisesti.

 • 4001000000 80 (6/0) : Luonnonkumi, balata, guttaperkka, guayulekumi, chiclekumi ja niiden kaltaiset luonnosta saadut kumit, alkumuodossa tai laattoina, levyinä tai kaistaleina
 • 4002000000 80 (19/0) : Synteettinen kumi ja öljystä valmistettu faktis, alkumuodossa tai laattoina, levyinä tai kaistaleina; nimikkeen 4001 tuotteiden ja tämän nimikkeen tuotteiden seokset, alkumuodossa tai laattoina, levyinä tai kaistaleina
 • 4003000000 80: Regeneroitu kumi, alkumuodossa tai laattoina, levyinä tai kaistaleina
 • 4004000000 80: Kumijätteet, -leikkeet ja -romu (muuta kuin kovakumia) sekä niistä saadut jauheet ja rakeet
 • 4005000000 80 (5/0) : Seostettu kumi, vulkanoimaton, alkumuodossa tai laattoina, levyinä tai kaistaleina
 • 4006000000 80 (2/0) : Vulkanoimaton kumi muissa muodoissa (esim. tankoina, putkina ja profiileina) sekä tavarat vulkanoimattomasta kumista (esim. pyörylät ja renkaat)
 • 4007000000 80 (2/0) : Vulkanoitu kumilanka, myös kerrattu
 • 4008000000 80 (6/0) : Laatat, levyt, kaistaleet, tangot ja profiilit, vulkanoitua kumia, ei kuitenkaan kovakumia
 • 4009000000 80 (12/0) : Putket ja letkut, vulkanoitua kumia, ei kuitenkaan kovakumia, myös jos niissä on liitos- ja muita osia (esim. liitoskappaleita, kulmakappaleita ja laippoja)
 • 4010000000 80 (12/0) : Kuljetus- ja käyttöhihnat, vulkanoitua kumia
 • 4011000000 80 (8/0) : Uudet pneumaattiset ulkorenkaat, kumia
 • 4012000000 80 (7/0) : Uudelleen pinnoitetut tai käytetyt pneumaattiset ulkorenkaat, kumia; umpikumirenkaat, joustorenkaat, ulkorenkaan kulutuspinnat sekä vannenauhat, kumia
 • 4013000000 80 (3/0) : Sisärenkaat, kumia
 • 4014000000 80 (2/0) : Hygieeniset ja farmaseuttiset tavarat (myös tutit), vulkanoitua kumia, ei kuitenkaan kovakumia, myös kovakumiosin
 • 4015000000 80 (4/0) : Vaatteet ja vaatetustarvikkeet (myös kintaat ja muut käsineet), kaikkiin tarkoituksiin, vulkanoitua kumia, ei kuitenkaan kovakumia
 • 4016000000 80 (8/0) : Muut tavarat, vulkanoitua kumia, ei kuitenkaan kovakumia
 • 4017000000 80: Kovakumi (esim. eboniitti) kaikissa muodoissa, myös jätteet ja romu; kovakumitavarat