MUUT EPÄJALOT METALLIT; KERMETIT; NIISTÄ VALMISTETUT TAVARAT.

* Neuvoston asetuksen (EU) N:o 692/2014 (EUVL L 183, s. 9) mukaisesti on kiellettyä tuoda Krimiltä tai Sevastopolista peräisin olevia tavaroita Euroopan unioniin.
Kieltoa ei sovelleta seuraavien osalta:
a) ennen 25 päivää kesäkuuta 2014 tehtyjen kauppasopimusten tai tällaisten sopimusten täytäntöönpanoa varten tarvittavien liitännäissopimusten täytäntöönpano 26 päivään syyskuuta 2014 asti, edellyttäen että luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt, yhteisö tai elin, jotka haluavat täyttää kyseisen sopimuksen, ovat ilmoittaneet toiminnasta tai liiketoimesta sijoittautumisjäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle vähintään 10 työpäivää etukäteen;
b) Krimiltä tai Sevastopolista peräisin olevat tavarat, jotka on asetettu Ukrainan viranomaisten tutkittavaksi ja joiden osalta etuuskohtelualkuperän myöntämistä koskevien edellytysten täyttyminen on tarkastettu ja joista on annettu alkuperätodistus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 978/2012 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 374/2014 mukaisesti tai EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimuksen mukaisesti.

 • 8101000000 80 (6/0) : Volframi ja siitä valmistetut tavarat, myös jätteet ja romu
 • 8102000000 80 (7/0) : Molybdeeni ja siitä valmistetut tavarat, myös jätteet ja romu
 • 8103000000 80 (3/0) : Tantaali ja siitä valmistetut tavarat, myös jätteet ja romu
 • 8104000000 80 (6/0) : Magnesium ja siitä valmistetut tavarat, myös jätteet ja romu
 • 8105000000 80 (3/0) : Kobolttikivi ja muut koboltin valmistuksen välituotteet; koboltti ja siitä valmistetut tavarat, myös jätteet ja romu
 • 8106000000 80 (2/0) : Vismutti ja siitä valmistetut tavarat, myös jätteet ja romu
 • 8107000000 80 (3/0) : Kadmium ja siitä valmistetut tavarat, myös jätteet ja romu
 • 8108000000 80 (3/0) : Titaani ja siitä valmistetut tavarat, myös jätteet ja romu
 • 8109000000 80 (3/0) : Zirkonium ja siitä valmistetut tavarat, myös jätteet ja romu
 • 8110000000 80 (3/0) : Antimoni ja siitä valmistetut tavarat, myös jätteet ja romu
 • 8111000000 80 (4/0) : Mangaani ja siitä valmistetut tavarat, myös jätteet ja romu
 • 8112000000 80 (15/0) : Beryllium, kromi, germanium, vanadiini, gallium, hafnium, indium, niobium (kolumbium), renium ja tallium sekä niistä valmistetut tavarat, myös jätteet ja romu
 • 8113000000 80 (3/0) : Kermetit ja niistä valmistetut tavarat, myös jätteet ja romu