Kudotut kankaat, muuntokuitufilamenttilankaa, myös nimikkeen 5405 tuotteista kudotut kankaat.

* Neuvoston asetuksen (EU) N:o 692/2014 (EUVL L 183, s. 9) mukaisesti on kiellettyä tuoda Krimiltä tai Sevastopolista peräisin olevia tavaroita Euroopan unioniin.
Kieltoa ei sovelleta seuraavien osalta:
a) ennen 25 päivää kesäkuuta 2014 tehtyjen kauppasopimusten tai tällaisten sopimusten täytäntöönpanoa varten tarvittavien liitännäissopimusten täytäntöönpano 26 päivään syyskuuta 2014 asti, edellyttäen että luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt, yhteisö tai elin, jotka haluavat täyttää kyseisen sopimuksen, ovat ilmoittaneet toiminnasta tai liiketoimesta sijoittautumisjäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle vähintään 10 työpäivää etukäteen;
b) Krimiltä tai Sevastopolista peräisin olevat tavarat, jotka on asetettu Ukrainan viranomaisten tutkittavaksi ja joiden osalta etuuskohtelualkuperän myöntämistä koskevien edellytysten täyttyminen on tarkastettu ja joista on annettu alkuperätodistus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 978/2012 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 374/2014 mukaisesti tai EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimuksen mukaisesti.

 • - 5408100000 80: kudotut kankaat, jotka on valmistettu erikoislujasta viskoosilangasta
 • - 5408210000 10: muut kudotut kankaat, joissa on vähintään 85 painoprosenttia muuntokuitufilamentteja, kaistaleita tai niiden kaltaisia tuotteita
 • - - 5408210000 80: valkaisemattomat tai valkaistut
 • - - 5408220000 80 (2/0) : värjätyt
 • - - 5408230000 80: erivärisistä langoista kudotut
 • - - 5408240000 80: painetut
 • - 5408310000 10: muut kudotut kankaat
 • - - 5408310000 80: valkaisemattomat tai valkaistut
 • - - 5408320000 80 (2/0) : värjätyt
 • - - 5408330000 80: erivärisistä langoista kudotut
 • - - 5408340000 80: painetut