Puhatestű állat kagylóban is, élve, frissen, hűtve, fagyasztva, szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva; füstölt puhatestű állat, kagylóban is, a füstölési eljárás előtt vagy alatt főzve is; emberi fogyasztásra alkalmas liszt, dara és labdacs (pellet) puhatestű állatból.

* A Tanács 692/2014/EU rendelete (HL L 183., 9. o.) értelmében meg kell tiltani a Krímből vagy Szevasztopolból származó áruk behozatalát az Európai Unióba.
E tilalom alól kivételt képeznek a következők:
a) a 2014. június 25. előtt megkötött kereskedelmi szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések teljesítése 2014. szeptember 26-ig, feltéve, hogy az említett szerződéseket teljesíteni szándékozó természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv legalább tíz munkanappal előre bejelentette a tevékenységet vagy tranzakciót a letelepedése szerinti tagállam illetékes hatóságának;
b) a Krímből vagy Szevasztopolból származó olyan áruk, amelyeket vizsgálat céljából az ukrajnai hatóságok rendelkezésére bocsátottak, amelyekre vonatkozóan a 978/2012/EU rendeletnek és a 374/2014/EU rendeletnek megfelelően vagy az EU–Ukrajna társulási megállapodásnak megfelelően a preferenciális származásra való jogosultsági feltételeknek való megfelelést ellenőrizték és származási bizonyítványt bocsátottak ki.

 • - 0307110000 10: Osztriga
 • - - 0307110000 80 (2/0) : Élve, frissen vagy hűtve
 • - - 0307120000 80: Fagyasztva
 • - - 0307190000 80 (2/0) : Más
 • - 0307210000 10: Fésűskagyló, ideértve a csíkosfésűskagylót is, a Pecten, Chlamys vagy Placopecten nemből
 • - - 0307210000 80 (6/0) : Élve, frissen vagy hűtve
 • - - 0307220000 80 (2/0) : Fagyasztva
 • - - 0307290000 80 (2/0) : Más
 • - 0307310000 10: Éti kagyló (Mytilus spp., Perna spp.)
 • - - 0307310000 80 (2/0) : Élve, frissen vagy hűtve
 • - - 0307320000 80 (2/0) : Fagyasztva
 • - - 0307390000 80 (2/0) : Más
 • - 0307420000 10: Tintahal
 • - - 0307420000 80 (5/0) : Élve, frissen vagy hűtve
 • - - 0307430000 80 (14/0) : Fagyasztva
 • - - 0307490000 80 (5/0) : Más
 • - 0307510000 10: Polip (Octopus spp.)
 • - - 0307510000 80: Élve, frissen vagy hűtve
 • - - 0307520000 80: Fagyasztva
 • - - 0307590000 80 (2/0) : Más
 • - 0307600000 80: Csiga, a tengeri csiga kivételével
 • - 0307710000 10: Kagyló, szívkagyló és bárkakagyló (Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae és Veneridae család)
 • - - 0307710000 80 (2/0) : Élve, frissen vagy hűtve
 • - - 0307720000 80 (2/0) : Fagyasztva
 • - - 0307790000 80 (2/0) : Más
 • - 0307810000 10: Fülcsiga (Haliotis spp.) és szárnyascsiga-fajok (Strombus spp.)
 • - - 0307810000 80 (2/0) : Fülcsiga (Haliotis spp.) élve, frissen vagy hűtve
 • - - 0307820000 80: Szárnyascsiga-fajok (Strombus spp.) élve, frissen vagy hűtve
 • - - 0307830000 80: Fülcsiga (Haliotis spp.) fagyasztva
 • - - 0307840000 80: Szárnyascsiga-fajok (Strombus spp.) fagyasztva
 • - - 0307870000 80 (2/0) : Más fülcsiga (Haliotis spp.)
 • - - 0307880000 80 (2/0) : Más szárnyascsiga-fajok (Strombus spp.)
 • - 0307910000 10: Más, beleértve az emberi fogyasztásra alkalmas lisztet, darát és labdacsot (pelletet) is
 • - - 0307910000 80 (2/0) : Élve, frissen vagy hűtve
 • - - 0307920000 80 (2/0) : Fagyasztva
 • - - 0307990000 80 (2/1) : Más