Szénhidrogének halogénszármazékai.

Deutsch 6 English 6 Polski 1

* A Tanács 692/2014/EU rendelete (HL L 183., 9. o.) értelmében meg kell tiltani a Krímből vagy Szevasztopolból származó áruk behozatalát az Európai Unióba.
E tilalom alól kivételt képeznek a következők:
a) a 2014. június 25. előtt megkötött kereskedelmi szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések teljesítése 2014. szeptember 26-ig, feltéve, hogy az említett szerződéseket teljesíteni szándékozó természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv legalább tíz munkanappal előre bejelentette a tevékenységet vagy tranzakciót a letelepedése szerinti tagállam illetékes hatóságának;
b) a Krímből vagy Szevasztopolból származó olyan áruk, amelyeket vizsgálat céljából az ukrajnai hatóságok rendelkezésére bocsátottak, amelyekre vonatkozóan a 978/2012/EU rendeletnek és a 374/2014/EU rendeletnek megfelelően vagy az EU–Ukrajna társulási megállapodásnak megfelelően a preferenciális származásra való jogosultsági feltételeknek való megfelelést ellenőrizték és származási bizonyítványt bocsátottak ki.

* A Tanács 1351/2014/EU (HL L365, p. 46) Rendelete alapján tilos egyes áruk és technológiák kivitele, melyek alkalmasak az alábbi ágazatokban való felhasználásra: közlekedés; távközlés; energia; kőolaj, földgáz és ásványi anyagok kutatása, feltárása és kiteremelése:
(a) a Krímben vagy Szevasztopolban található természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére
(b) felhasználásra a Krímben vagy Szevasztopolban
A tilalom nem érinti a 2014. december 20. előtt megkötött szerződésből, illetőleg az ilyen szerződés teljesítéséhez szükséges járulékos szerződésekből eredő kötelezettségek 2015. március 21-ig való teljesítését., feltéve, hogy erről az illetékes hatóságot legkésőbb öt munkanappal a fenti időpontot megelőzően értesítik.
A tilalom nem alkalmazandó, ha nem állapítható meg megalapozott indokok alapján, hogy az árukat, technológiákat a Krímben vagy Szevasztopolban való felhasználásra szánták.

 • - 2903110000 10: Aciklikus szénhidrogének telített klórozott származékai
 • - - 2903110000 80: Klór-metán (metil-klorid) és klór-etán (etil-klorid)
 • - - 2903120000 80: Diklór-metán (metilén-klorid)
 • - - 2903130000 80: Kloroform (triklór-metán)
 • - - 2903140000 80: Tetraklór-metán (szén-tetraklorid)
 • - - 2903150000 80: Etilén-diklorid (ISO) (1,2-diklór-etán)
 • - - 2903190000 80 (2/0) : Más
 • - 2903210000 10: Aciklikus szénhidrogének telítetlen klórozott származékai
 • - - 2903210000 80: Vinil-klorid (klór-etilén)
 • - - 2903220000 80: Triklór-etilén
 • - - 2903230000 80: Tetraklór-etilén (perklór-etilén)
 • - - 2903290000 80: Más
 • - 2903310000 10: Aciklikus szénhidrogének fluorozott, brómozott vagy jódozott származékai
 • - - 2903310000 80: Etilén-dibromid (ISO) (1,2-dibróm-etán)
 • - - 2903390000 80 (18/0) : Más
 • - 2903710000 10: Aciklikus szénhidrogének két vagy több különböző halogént tartalmazó halogénszármazékai
 • - - 2903710000 80: Klór-difluor-metán
 • - - 2903720000 80: Diklór-trifluor-etán
 • - - 2903730000 80: Diklór-fluor-etán
 • - - 2903740000 80 (2/0) : Klór-difluor-etán
 • - - 2903750000 80: Diklór-pentafluor-propán
 • - - 2903760000 80 (3/0) : Bróm-klór-difluor-metán, bróm-trifluor-metán és dibróm-tetrafluor-etán
 • - - 2903770000 80 (2/0) : Más, csak fluorral és klórral perhalogénezett
 • - - 2903780000 80: Más perhalogénezett származékok
 • - - 2903790000 80 (2/0) : Más
 • - 2903810000 10: Ciklán-, ciklén- vagy ciklo-terpén szénhidrogének halogén származékai
 • - - 2903810000 80: 1,2,3,4,5,6-hexaklór-ciklohexán (HCH [ISO]), beleértve a lindánt (ISO, INN)
 • - - 2903820000 80: Aldrin (ISO), klórdán (ISO) és heptaklór (ISO)
 • - - 2903830000 80: Mirex (ISO)
 • - - 2903890000 80 (2/0) : Más
 • - 2903910000 10: Aromás szénhidrogének halogénszármazékai
 • - - 2903910000 80: Klór-benzol, orto-diklór-benzol és para-diklór-benzol
 • - - 2903920000 80: Hexaklór-benzol (ISO) és DDT (ISO) (klofenotan [INN], 1,1,1-triklór-2,2-bisz[para-klórfenil]-etán)
 • - - 2903930000 80: Pentaklór-benzol (ISO)
 • - - 2903940000 80: Hexabrómbifenilek
 • - - 2903990000 80 (2/0) : Más

MTF-TFM rétegeltávolító (aromás szénhidrogén…

mtf-tfm rétegeltávolító (aromás szénhidrogén halogén származék).…

MTF-TFM rétegeltávolító (aromás szénhidrogén halogén származék). A jogosult által benyújtott Biztonsági adatlap alapján a termék CAS száma: 402-31-3.

A minta átlátszó 300 ml-es folyadéküvegben, felcímkézve érkezett. A mintásüveg kék kupakját ragasztószalaggal zárták körbe.

Vizsgálati eredmények: Érzékszervi vizsgálat: Színtelen víztiszta könnyen folyó, jellegzetes szagú folyadék.

FT-IR vizsgálat (eredeti minta): A minta FT-IR alapján vegyileg egységes 1,3-bisz-(trifluormetil)-benzol, szárazanyag tartalom (105°C): 0,0 m/m %.

Az elvégzett vizsgálatok és a benyújtott nyilatkozatok alapján a minta vegyileg egységes 1,3-bisz-(trifluormetil)-benzol.

A minta megfelel a gyártó által megadott összetételnek.

Érvényesség kezdete:
.