KÖNYVEK, ÚJSÁGOK, KÉPEK ÉS MÁS NYOMDAIPARI TERMÉKEK; KÉZIRATOK, GÉPÍRÁSOS SZÖVEGEK ÉS TERVRAJZOK.

 • 4901000000 80 (4/0) : Nyomtatott könyv, brosúra, röpirat és hasonló nyomtatvány, egyes lapokban is
 • 4902000000 80 (2/0) : Újság, folyóirat és időszakos kiadvány, illusztrálva vagy reklámtartalommal is
 • 4903000000 80 (0/9) : Gyermekképeskönyv, rajzoló- vagy kifestőkönyv
 • 4904000000 80: Kézírásos vagy nyomtatott zenemű, illusztrálva vagy bekötve is
 • 4905000000 80 (4/0) : Nyomtatott térkép és vízrajzi vagy minden más hasonló nyomtatott térkép, beleértve az atlaszt, falitérképet, helyrajzi térképet és földgömböt is
 • 4906000000 80: Eredeti, kézzel készült tervrajz és műszaki rajz építészeti, gépészeti, ipari, kereskedelmi, helyrajzi vagy hasonló célra; kézírásos szöveg; mindezek fényérzékeny papírra fényképészeti eljárással és karbonpapírral készített másolatai
 • 4907000000 80 (3/0) : Forgalomban lévő vagy forgalomba bocsátásra szánt posta-, illeték- vagy hasonló postatiszta bélyeg abban az országban, ahol névértéke van vagy lesz; bélyegzőlenyomattal ellátott papír; bankjegy; csekk űrlap; részvény, értékpapír vagy kötvény és hasonló jogcímű okmányok
 • 4908000000 80 (2/0) : Levonókép (levonómatrica)
 • 4909000000 80: Nyomtatott vagy illusztrált postai képes levelezőlap; nyomtatott lapok személyes üdvözlettel, üzenettel vagy bejelentéssel, illusztrálva, díszítve és borítékkal is
 • 4910000000 80: Bármilyen nyomtatott naptár, beleértve a naptárblokkot is
 • 4911000000 80 (4/0) : Más nyomtatvány, beleértve a nyomtatott képet és fényképet is