Akrilsav észterei / Telítetlen, aciklikus, egybázisú karbonsavak, ciklikus, egybázisú karbonsavak; ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai és peroxisavai; ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai.

  • - - - 2916120010 80: 2-terc-butil-6-(3-terc-butil-2-hidroxi-5-metilbenzil)-4-metilfenil-akrilát (CAS RN 61167-58-6)
  • - - - 2916120040 80: 2,4-Di-terc-pentil-6-[1-(3,5-di-terc-pentil-2-hidroxifenil)etil]fenilakrilát (CAS RN 123968-25-2)
  • - - - 2916120070 80: 2-(2-Vinil-oxi-etoxi)etil-akrilát (CAS RN 86273-46-3)
  • - - - 2916120090 80: Más