Kézifűrész; bármilyen fűrészhez fűrészlap (beleértve a hasító, horonyvágó vagy fogazatlan fűrészlapot is).

* A Tanács 692/2014/EU rendelete (HL L 183., 9. o.) értelmében meg kell tiltani a Krímből vagy Szevasztopolból származó áruk behozatalát az Európai Unióba.
E tilalom alól kivételt képeznek a következők:
a) a 2014. június 25. előtt megkötött kereskedelmi szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések teljesítése 2014. szeptember 26-ig, feltéve, hogy az említett szerződéseket teljesíteni szándékozó természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv legalább tíz munkanappal előre bejelentette a tevékenységet vagy tranzakciót a letelepedése szerinti tagállam illetékes hatóságának;
b) a Krímből vagy Szevasztopolból származó olyan áruk, amelyeket vizsgálat céljából az ukrajnai hatóságok rendelkezésére bocsátottak, amelyekre vonatkozóan a 978/2012/EU rendeletnek és a 374/2014/EU rendeletnek megfelelően vagy az EU–Ukrajna társulási megállapodásnak megfelelően a preferenciális származásra való jogosultsági feltételeknek való megfelelést ellenőrizték és származási bizonyítványt bocsátottak ki.

  • - 8202100000 80: Kézifűrész
  • - 8202200000 80: Szalagfűrészlap
  • - 8202310000 10: Körfűrészlap (beleértve a hasító vagy horonyvágó fűrészlapot is)
  • - - 8202310000 80: Munkavégző része acél
  • - - 8202390000 80: Más, beleértve a részeit is
  • - 8202400000 80 (0/1) : Láncfűrészlap
  • - 8202910000 10: Más fűrészlap
  • - - 8202910000 80: Egyenes fűrészlap fémmegmunkáláshoz
  • - - 8202990000 80 (2/0) : Más