Cső és tömlő vulkanizált lágygumiból, szerelvényekkel is (pl.: csőkapcsolóval, könyökdarabbal, karimával).

* A Tanács 692/2014/EU rendelete (HL L 183., 9. o.) értelmében meg kell tiltani a Krímből vagy Szevasztopolból származó áruk behozatalát az Európai Unióba.
E tilalom alól kivételt képeznek a következők:
a) a 2014. június 25. előtt megkötött kereskedelmi szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések teljesítése 2014. szeptember 26-ig, feltéve, hogy az említett szerződéseket teljesíteni szándékozó természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv legalább tíz munkanappal előre bejelentette a tevékenységet vagy tranzakciót a letelepedése szerinti tagállam illetékes hatóságának;
b) a Krímből vagy Szevasztopolból származó olyan áruk, amelyeket vizsgálat céljából az ukrajnai hatóságok rendelkezésére bocsátottak, amelyekre vonatkozóan a 978/2012/EU rendeletnek és a 374/2014/EU rendeletnek megfelelően vagy az EU–Ukrajna társulási megállapodásnak megfelelően a preferenciális származásra való jogosultsági feltételeknek való megfelelést ellenőrizték és származási bizonyítványt bocsátottak ki.

 • - 4009110000 10 (0/2) : Betét nélküli vagy más módon más anyaggal nem kombinálva
 • - - 4009110000 80: Szerelvény nélkül
 • - - 4009120000 80 (2/0) : Szerelvénnyel
 • - 4009210000 10: Fémbetétes vagy más módon kizárólag fémmel kombinálva
 • - - 4009210000 80: Szerelvény nélkül
 • - - 4009220000 80 (2/1) : Szerelvénnyel
 • - 4009310000 10: Textilbetétes vagy más módon kizárólag textilanyaggal kombinálva
 • - - 4009310000 80: Szerelvény nélkül
 • - - 4009320000 80 (2/0) : Szerelvénnyel
 • - 4009410000 10: Más anyagú betéttel vagy más módon, más anyaggal kombinálva
 • - - 4009410000 80: Szerelvény nélkül
 • - - 4009420000 80 (3/0) : Szerelvénnyel