Ebben az árucsoportban máshol nem említett gép és mechanikus készülék egyedi feladatokra.

* A Tanács 692/2014/EU rendelete (HL L 183., 9. o.) értelmében meg kell tiltani a Krímből vagy Szevasztopolból származó áruk behozatalát az Európai Unióba.
E tilalom alól kivételt képeznek a következők:
a) a 2014. június 25. előtt megkötött kereskedelmi szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések teljesítése 2014. szeptember 26-ig, feltéve, hogy az említett szerződéseket teljesíteni szándékozó természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv legalább tíz munkanappal előre bejelentette a tevékenységet vagy tranzakciót a letelepedése szerinti tagállam illetékes hatóságának;
b) a Krímből vagy Szevasztopolból származó olyan áruk, amelyeket vizsgálat céljából az ukrajnai hatóságok rendelkezésére bocsátottak, amelyekre vonatkozóan a 978/2012/EU rendeletnek és a 374/2014/EU rendeletnek megfelelően vagy az EU–Ukrajna társulási megállapodásnak megfelelően a preferenciális származásra való jogosultsági feltételeknek való megfelelést ellenőrizték és származási bizonyítványt bocsátottak ki.

* A Tanács 1351/2014/EU (HL L365, p. 46) Rendelete alapján tilos egyes áruk és technológiák kivitele, melyek alkalmasak az alábbi ágazatokban való felhasználásra: közlekedés; távközlés; energia; kőolaj, földgáz és ásványi anyagok kutatása, feltárása és kiteremelése:
(a) a Krímben vagy Szevasztopolban található természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére
(b) felhasználásra a Krímben vagy Szevasztopolban
A tilalom nem érinti a 2014. december 20. előtt megkötött szerződésből, illetőleg az ilyen szerződés teljesítéséhez szükséges járulékos szerződésekből eredő kötelezettségek 2015. március 21-ig való teljesítését., feltéve, hogy erről az illetékes hatóságot legkésőbb öt munkanappal a fenti időpontot megelőzően értesítik.
A tilalom nem alkalmazandó, ha nem állapítható meg megalapozott indokok alapján, hogy az árukat, technológiákat a Krímben vagy Szevasztopolban való felhasználásra szánták.

 • - 8479100000 80 (0/1) : Gép közműhöz, építkezéshez vagy hasonlóhoz
 • - 8479200000 80: Állati vagy kötött növényi zsír vagy olaj előállítására vagy kivonására szolgáló gép
 • - 8479300000 80 (2/0) : Fából vagy más fatartalmú anyagból pozdorjalemezt vagy rostlemezt készítő sajtológép, és más fa- vagy parafa-megmunkáló gép
 • - 8479400000 80: Sodrony- vagy kábelkészítő gép
 • - 8479500000 80: Máshol nem említett ipari robot
 • - 8479600000 80: Párologtató léghűtő
 • - 8479710000 10: Utasbeszállító híd
 • - - 8479710000 80: Repülőtéren használatos
 • - - 8479790000 80: Más
 • - 8479810000 10 (0/2) : Más gép és mechanikus készülék
 • - - 8479810000 80: Fémkezeléshez, beleértve az elektromoskábel-tekercselő gépet is
 • - - 8479820000 80: Keverő-, gyúró-, zúzó-, őrlő-, rostáló-, szitáló-, homogenizáló-, emulgeálógép
 • - - 8479890000 80 (4/1) : Más
 • - 8479900000 80 (4/1) : Alkatrész