GUMI ÉS EBBŐL KÉSZÜLT ÁRUK.

* A Tanács 692/2014/EU rendelete (HL L 183., 9. o.) értelmében meg kell tiltani a Krímből vagy Szevasztopolból származó áruk behozatalát az Európai Unióba.
E tilalom alól kivételt képeznek a következők:
a) a 2014. június 25. előtt megkötött kereskedelmi szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések teljesítése 2014. szeptember 26-ig, feltéve, hogy az említett szerződéseket teljesíteni szándékozó természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv legalább tíz munkanappal előre bejelentette a tevékenységet vagy tranzakciót a letelepedése szerinti tagállam illetékes hatóságának;
b) a Krímből vagy Szevasztopolból származó olyan áruk, amelyeket vizsgálat céljából az ukrajnai hatóságok rendelkezésére bocsátottak, amelyekre vonatkozóan a 978/2012/EU rendeletnek és a 374/2014/EU rendeletnek megfelelően vagy az EU–Ukrajna társulási megállapodásnak megfelelően a preferenciális származásra való jogosultsági feltételeknek való megfelelést ellenőrizték és származási bizonyítványt bocsátottak ki.

 • 4001000000 80 (6/0) : Természetes gumi, balata, guttapercha, guayule, csikle és hasonló természetes gumi alapanyag formában vagy lap, lemez vagy szalag alakban
 • 4002000000 80 (19/0) : Szintetikus gumi és olajból nyert faktisz alapanyag formában vagy lap, lemez vagy szalag alakban; a 4001|vtsz. alá tartozó bármely termék keveréke az e vtsz. alá tartozó bármely termékkel, alapanyag formában vagy lap, lemez vagy szalag alakban
 • 4003000000 80: Regenerált gumi alapanyag formában, vagy lap, lemez vagy szalag alakban
 • 4004000000 80: Lágygumihulladék, -törmelék és -forgács, és az ezekből nyert por és granulátum
 • 4005000000 80 (5/0) : Vulkanizálatlan gumikeverék alapanyag formában vagy lap, lemez vagy szalag alakban
 • 4006000000 80 (2/0) : Vulkanizálatlan gumiból készült más formák (pl. rudak, csövek és profilok) és termékek (pl. korongok és gyűrűk)
 • 4007000000 80 (2/0) : Vulkanizált gumifonal és zsineg
 • 4008000000 80 (6/0) : Lap, lemez, szalag, rúd és profil vulkanizált lágygumiból
 • 4009000000 80 (12/0) : Cső és tömlő vulkanizált lágygumiból, szerelvényekkel is (pl.: csőkapcsolóval, könyökdarabbal, karimával)
 • 4010000000 80 (12/0) : Szállítószalag vagy meghajtó- vagy erőátviteli szíj vulkanizált gumiból
 • 4011000000 80 (8/0) : Új, gumi légabroncs
 • 4012000000 80 (7/0) : Újrafutózott vagy használt gumi légabroncs; tömör vagy kisnyomású gumiabroncs, gumiabroncs-futófelület és gumiabroncs-tömlővédő szalag
 • 4013000000 80 (3/0) : Belső tömlő gumiból
 • 4014000000 80 (2/0) : Higiéniai vagy gyógyszerészeti áruk (beleértve a cumit is) vulkanizált lágygumiból, keménygumi szerelvénnyel is
 • 4015000000 80 (4/0) : Vulkanizált lágygumiból készült ruházati cikkek és ruházati tartozékok (beleértve a kesztyűt, ujjatlan és egyujjas kesztyűt is), bármilyen célra
 • 4016000000 80 (8/0) : Más áru vulkanizált lágygumiból
 • 4017000000 80: Keménygumi (pl. ebonit) minden formában, beleértve a hulladékot és törmeléket is; keménygumiból készült áruk