VASÚTI MOZDONYOK VAGY VILLAMOS-MOTORKOCSIK, SÍNHEZ KÖTÖTT JÁRMŰVEK ÉS ALKATRÉSZEIK; VASÚTI VAGY VILLAMOSVÁGÁNY-TARTOZÉKOK, ÉS -FELSZERELÉSEK ÉS ALKATRÉSZEIK; MINDENFÉLE MECHANIKUS (BELEÉRTVE AZ ELEKTROMECHANIKUSAT IS) KÖZLEKEDÉSI JELZŐBERENDEZÉS.

* A Tanács 692/2014/EU rendelete (HL L 183., 9. o.) értelmében meg kell tiltani a Krímből vagy Szevasztopolból származó áruk behozatalát az Európai Unióba.
E tilalom alól kivételt képeznek a következők:
a) a 2014. június 25. előtt megkötött kereskedelmi szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések teljesítése 2014. szeptember 26-ig, feltéve, hogy az említett szerződéseket teljesíteni szándékozó természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv legalább tíz munkanappal előre bejelentette a tevékenységet vagy tranzakciót a letelepedése szerinti tagállam illetékes hatóságának;
b) a Krímből vagy Szevasztopolból származó olyan áruk, amelyeket vizsgálat céljából az ukrajnai hatóságok rendelkezésére bocsátottak, amelyekre vonatkozóan a 978/2012/EU rendeletnek és a 374/2014/EU rendeletnek megfelelően vagy az EU–Ukrajna társulási megállapodásnak megfelelően a preferenciális származásra való jogosultsági feltételeknek való megfelelést ellenőrizték és származási bizonyítványt bocsátottak ki.

  • 8601000000 80 (2/0) : Vasúti mozdony hálózati vagy akkumulátoros árammeghajtással
  • 8602000000 80 (2/0) : Más vasúti mozdony; mozdonyszerkocsi
  • 8603000000 80 (2/0) : Önjáró vasúti vagy villamos-motorkocsi, személy-, poggyász- és teherszállító motorkocsi, a 8604|vtsz. alá tartozó kivételével
  • 8604000000 80: Vasúti vagy villamosvasúti karbantartó vagy szervízkocsi, önjáró is (pl. műhelykocsi, darus kocsi, talpfaaláverő, vágányrakó kocsi, mérőkocsi és vonalvizsgáló kocsi)
  • 8605000000 80: Személyszállító vasúti vagy villamosvasúti, nem önjáró kocsi; csomagszállító (poggyász-) kocsi, postakocsi és más különleges célra szolgáló vasúti vagy villamosvasúti, nem önjáró kocsi (a 8604|vtsz. alá tartozó kivételével)
  • 8606000000 80 (6/0) : Vasúti vagy villamosvasúti, nem önjáró teherkocsi és -vagon
  • 8607000000 80 (11/0) : Vasúti mozdony vagy villamos-motorkocsi vagy sínhez kötött más jármű alkatrészei
  • 8608000000 80 (0/1) : Vasúti vagy villamosvasúti vágánytartozék és felszerelés; mechanikus (beleértve az elektromechanikusat is) ellenőrző, jelző- vagy biztonsági berendezés vasút, villamosvasút, közút, belvízi út, parkolóhely, kikötő vagy repülőtér számára; mindezek alkatrészei
  • 8609000000 80 (2/0) : Konténer (beleértve a folyadékszállításra alkalmasat is) egy vagy több szállítási módra különlegesen kialakítva és felszerelve