Folyékony formában 20 °C-on.

 • - - - - - - - 3824999210 10: 20 tömegszázaléknál több, szintézissel és/vagy hidrogénezéssel előállított, nem fosszilis eredetű paraffingázolajat tartalmazó keverék
 • - - - - - - - - 3824999210 80: Kanadában feladott
 • - - - - - - - - 3824999212 80: Más
 • - - - - - - - 3824999220 80: Legfeljebb 20 tömegszázalék, szintézissel és/vagy hidrogénezéssel előállított, nem fosszilis eredetű paraffingázolajat tartalmazó keverékek
 • - - - - - - - 3824999223 80: Titán(IV) (CAS RN 109037-78-7) butil-foszfáttal képzett komplexei, etanolban és propán-2-olban oldva
 • - - - - - - - 3824999225 80: Készítmény, amely: - legalább 25 tömegszázalék, de legfeljebb 50 tömegszázalék dietil-karbonátot (CAS RN 105-58-8), - legalább 25 tömegszázalék, de legfeljebb 50 tömegszázalék etilén-karbonátot (CAS RN 96-49-1), - legalább 10 tömegszázalék, de legfeljebb 20 tömegszázalék lítium-hexafluor-foszfátot (CAS RN 21324-40-3), - legalább 5 tömegszázalék, de legfeljebb 10 tömegszázalék etil-metil-karbonátot (CAS RN 623-53-0), - legalább 1 tömegszázalék, de legfeljebb 2 tömegszázalék vinilén-karbonátot (CAS RN 872-36-6), - legalább 1 tömegszázalék, de legfeljebb 2 tömegszázalék 4-fluor-1,3-dioxolán-2-ont (CAS RN 114435-02-8), - legfeljebb 1 tömegszázalék 1,5,2,4-dioxaditián 2,2,4,4-tetraoxidot (CAS RN 99591-74-9) tartalmaz
 • - - - - - - - 3824999226 80: Készítmény, amely: - legalább 60 tömegszázalék, de legfeljebb 75 tömegszázalék nehéz aromás lakkbenzint (kőolaj) (CAS RN 64742-94-5), - legalább 15 tömegszázalék, de legfeljebb 25 tömegszázalék 4-(4-nitrofenilazo)-2,6-di-szek-butilfenolt (CAS RN 111850-24-9) és - legalább 10 tömegszázalék, de legfeljebb 15 tömegszázalék 2-szek-butilfenolt (CAS RN 89-72-5) tartalmaz
 • - - - - - - - 3824999227 80: 4-Metoxi-3-(3-morfolin-4-il-propoxi)-benzonitril (CAS RN 675126-28-0) egy szerves oldószerben
 • - - - - - - - 3824999228 80: Vizes oldat, amely: - legalább 10 tömegszázalék, de legfeljebb 42 tömegszázalék 2-(3-klór-5-(trifluor-metil)piridin-2-il)etán-amint (CAS RN 658066-44-5), - legalább 10 tömegszázalék, de legfeljebb 25 tömegszázalék kénsavat (CAS RN 7664-93-9), és - legalább 0,5 tömegszázalék, de legfeljebb 2,9 tömegszázalék metanolt (CAS RN 67-56-1) tartalmaz
 • - - - - - - - 3824999229 80: Készítmény, amely: - legalább 85 tömegszázalék, de legfeljebb 99 tömegszázalék butil-2-cián-3-(4-hidroxi-3-metoxi-fenil)-akrilát polietilénglikol-étert és - legalább 1 tömegszázalék, de legfeljebb 15 tömegszázalék polioxi-etilén (20) szorbitán-trioleátot tartalmaz
 • - - - - - - - 3824999230 80: Cézium-formiát és kálium-formiát vizes oldata, amely: - legalább 1 tömegszázalék, de legfeljebb 84 tömegszázalék cézium-formiátot (CAS RN 3495-36-1), - legalább 1 tömegszázalék, de legfeljebb 76 tömegszázalék kálium-formiátot (CAS RN 590-24-1) tartalmaz, és - legfeljebb 9 tömegszázalék adalékanyag-tartalommal is
 • - - - - - - - 3824999232 80: Divinilbenzol-izomerek és etilvinilbenzol-izomerek keveréke, legalább 56 tömegszázalék, de legfeljebb 85 tömegszázalék divinilbenzol-tartalommal (CAS RN 1321-74-0)
 • - - - - - - - 3824999233 80: Korróziógátló-készítmények dinonil-naftalin-szulfonsav sóiból, akár - ásványi viasz hordozón, kémiailag módosított is, vagy - szerves oldószeres oldat formájában
 • - - - - - - - 3824999234 80: Tetrafluor-etilén oligomerje egy véghelyzetű jódetil-csoporttal
 • - - - - - - - 3824999235 80: Készítmények, amelyek legalább 92 tömegszázalék, de legfeljebb 96,5 tömegszázalék 1,3:2,4-bisz-O-(4-metilbenzilidén)-D-glucitolt, valamint karbonsav származékokat és egy alkil-szulfátot is tartalmaznak
 • - - - - - - - 3824999236 80: Kalciumfoszfonát-fenát, ásványi olajban oldva
 • - - - - - - - 3824999237 80: 3-Butilén-1,2-diol-acetátok legalább 65 tömegszázalékos, de legfeljebb 90 tömegszázalékos keveréke
 • - - - - - - - 3824999239 80: Készítmények, amelyek legalább 47 tömegszázalék 1,3:2,4-bisz-O-benzilidén-D-glucitolt tartalmaznak
 • - - - - - - - 3824999240 80: 2-Klór-5-(klór-metil)-piridin (CAS RN 70258-18-3) oldata szerves oldószerben
 • - - - - - - - 3824999242 80: Tetrahidro-α-(1-naftil-metil)furán-2-propionsav (CAS RN 25379-26-4) készítmény toluolban
 • - - - - - - - 3824999245 80: Készítmény, elsősorban γ-butirolaktonból és kvaterner ammónium sókból, elektrolit-kondenzátorok gyártásához
 • - - - - - - - 3824999246 80: Dietilmetoxiborán (CAS RN 7397-46-8) tetrahidrofurán oldat formájában
 • - - - - - - - 3824999247 80: Készítmény, amely: - trioktil-foszfin-oxidot (CAS RN 78-50-2), - dioktil-hexil-foszfin-oxidot (CAS RN 31160-66-4), - oktil-dihexil-foszfin-oxidot (CAS RN 31160-64-2), és - trihexil-foszfin-oxidot (CAS RN 3084-48-8) tartalmaz
 • - - - - - - - 3824999249 80: Készítmény, 2,5,8,11-tetrametil-6-dodecin-5,8-diol-etoxilát alapú (CAS RN 169117-72-0)
 • - - - - - - - 3824999250 80: Készítmény, alkil-karbonát alapú, amely ultraibolya-sugárzást elnyelő anyagot is tartalmaz, szemüveglencsék gyártásához
 • - - - - - - - 3824999251 80: Keverék, legalább 40 tömegszázalék, de legfeljebb 50 tömegszázalék 2-hidroxi-etil-metakrilát-tartalommal és legalább 40 tömegszázalék, de legfeljebb 50 tömegszázalék bórsav-glicerinészter-tartalommal
 • - - - - - - - 3824999253 80: Készítmények, melyek elsősorban etilénglikolból és - akár dietilén-glikolból, dodekándioát-savból és szalmiákszeszből, - vagy N,N-dimetil-formamidból, - vagy γ-butirolaktonból, - vagy szilíciumoxidból, - vagy ammónium-hidrogén-azelátból, - vagy ammónium-hidrogén-azelátból és szilíciumoxidból, - vagy dodekándioát-savból, szalmiákszeszből és szilíciumoxidból, állnak, elektrolit-kondenzátorok gyártásához
 • - - - - - - - 3824999254 80: Poli(tetrametilén-glikol)-bisz[(9-oxo-9H-tioxantén-1-iloxi)acetát] átlagosan kevesebb, mint 5 monomer egységből álló polimerlánc-hosszúsággal (CAS RN 813452-37-8)
 • - - - - - - - 3824999255 80: Adalékanyagok festékekhez és bevonatokhoz , amelyek: - foszfor-anhidrid 4-(1,1-dimetil-propil)fenollal való reakciójából nyert foszforsav-észterek és  sztirol-allil-alkohol-kopolimerek keverékét (CAS RN 84605-27-6), és - legalább 30 tömegszázalék, de legfeljebb 35 tömegszázalék izobutil-alkoholt tartalmaznak
 • - - - - - - - 3824999256 80: Poli(tetrametilén-glikol)-bisz[(2-benzoil-fenoxi)acetát] átlagosan kevesebb, mint 5 monomer egységből álló polimerlánccal
 • - - - - - - - 3824999257 80: Poli(etilén-glikol) bisz(p-dimetil)amino-benzoát átlagosan kevesebb, mint 5 monomer egységből álló polimerlánccal
 • - - - - - - - 3824999258 80: 2-Hidroxi-benzonitril, N,N-dimetil-formamid oldat formájában, legalább 45 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék 2-hidroxi-benzonitril-tartalommal
 • - - - - - - - 3824999259 80: Kálium-terc-butanolát (CAS RN 865-47-4) tetrahidrofurán oldat formájában
 • - - - - - - - 3824999260 80: N2-[1-(S)-Etoxikarbonil-3-fenilpropil]-N6-trifluoracetil-L-lizil-N2-karboxi-anhidrid 37 %-os diklór-metán oldatban
 • - - - - - - - 3824999261 80: 3',4',5'-Trifluorbifenil-2-amin, legalább 80 tömegszázalék, de legfeljebb 90 tömegszázalék 3',4',5'-trifluor-bifenil-2-amin-tartalmú toluolos oldat formájában
 • - - - - - - - 3824999263 80: Polimer formaldehid és naftalin-diol polikondenzációjából, alkin-halogeniddel reakció útján kémiailag módosított, propilénglikol-metiléter-acetátban oldva
 • - - - - - - - 3824999264 80: Készítmény, amely tartalmaz: - legalább 89 tömegszázalék, de legfeljebb 98,9 tömegszázalék 1,2,3-trideoxi-4,6:5,7-bisz-O-[(4-propil-fenil)metilén]-nonitolt - legalább 0,1 tömegszázalék, de legfeljebb 1 tömegszázalék színezőanyagokat, - legalább 1 tömegszázalék, de legfeljebb 10 tömegszázalék fluorpolimereket
 • - - - - - - - 3824999265 80: Primer terc-alkilaminok keveréke
 • - - - - - - - 3824999266 10: Az Európai Unió működéséről szóló szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékekből előállított, denaturált vagy nem denaturált etil-alkohol, kivéve az EN 15376 szabvány szerint mérve 0,3 tömegszázaléknál nagyobb víztartalmú termékeket, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékekből előállított olyan etil-alkohol, amely benzinnel alkotott, 10 térfogatszázaléknál nagyobb etil-alkohol-tartalmú keverékekben található
 • - - - - - - - - 3824999266 80: üzemanyagként való felhasználásra
 • - - - - - - - - 3824999267 80: egyéb felhasználásra
 • - - - - - - - 3824999268 80: Készítmény, amely: - 20 (±1) tömegszázalék ((3-(szek-butil)-4-(deciloxi)fenil)metántriil) tribenzolt (CAS RN 1404190-37-9) tartalmaz, Oldva: - 10 (± 5) tömegszázalék 2-szek-butilfenolban (CAS RN 89-72-5) - 64 ( ±7) tömegszázalék lakkbenzinben (kőolaj), nehéz aromás (CAS RN 64742-94-5), és - 6 (± 1,0) tömegszázalék naftalinban (CAS RN 91-20-3)
 • - - - - - - - 3824999269 80: Készítmény, amely: - legalább 80 tömegszázalék, de legfeljebb 92 tömegszázalék biszfenol-A bisz(difenil-foszfát)-ot (CAS RN 5945-33-5), - legalább 7 tömegszázalék, de legfeljebb 20 tömegszázalék biszfenol-A- bisz(difenil-foszfát)-oligomert, és - legfeljebb 1 tömegszázalék trifenil-foszfátot (CAS RN 115-86-6) tartalmaz
 • - - - - - - - 3824999270 80: Keverék 80 % (±10 %) 1-[2-(2-aminobutoxi)etoxi]but-2-ilaminból és 20 % (±10 %) 1-({[2-(2-aminobutoxi)etoxi]metil} propoxi)but-2-ilaminból
 • - - - - - - - 3824999271 80: Keverékek, amelyek: — legalább 60 tömegszázalék, de legfeljebb 90 tömegszázalék 2-klór-propént (CAS RN 557-98-2), — legalább 8 tömegszázalék, de legfeljebb 14 tömegszázalék (Z)-1-klór-propént (CAS RN 16136-84-8), — legalább 5 tömegszázalék, de legfeljebb 23 tömegszázalék 2-klór-propánt (CAS RN 75-29-6), — legfeljebb 6 tömegszázalék 3-klór-propánt (CAS RN 107-05-1), és — legfeljebb 1 tömegszázalék etil-kloridot (CAS RN 75-00-3) tartalmaznak
 • - - - - - - - 3824999272 80: N-(2-feniletil)-1,3-benzol-dimetán-amin származékok (CAS RN 404362-22-7)
 • - - - - - - - 3824999273 80: α-(2,4,6-Tribróm-fenil)-ω-(2,4,6-tribróm-fenoxi)poli[oxi(2,6-dibróm-1,4-fenilén)izopropilidén(3,5-dibróm-1,4-fenilén)oxikarbonil]
 • - - - - - - - 3824999274 80: C6-24 és C16-18 telítetlen zsírsavészterek szacharózzal (szacharóz-poliszójazsírsav) (CAS RN 93571-82-5)
 • - - - - - - - 3824999275 80: Polimerek és ammónia vizes oldata, amely: - legalább 0,1 tömegszázalék, de legfeljebb 0,5 tömegszázalék ammóniából (CAS RN 1336-21-6), és - legalább 0,3 tömegszázalék, de legfeljebb 10 tömegszázalék polikarboxilátból (akrilsav lineáris polimere) áll
 • - - - - - - - 3824999276 80: Készítmény, amely: - legalább 74 tömegszázalék, de legfeljebb 90 tömegszázalék (S)-α-hidroxi-3-fenoxi-benzol-acetonitrilt (CAS RN 61826-76-4), és - legalább 10 tömegszázalék, de legfeljebb 26 tömegszázalék toluolt (CAS RN 108-88-3) tartalmaz
 • - - - - - - - 3824999277 80: Készítmény: - legalább 55 de legfeljebb 78 tömegszázalék dimetil-glutarát-tartalommal - legalább 10 de legfeljebb 30 tömegszázalék dimetil-adipát-tartalommal és - legfeljebb 35 tömegszázalék dimetil-szukcinát- tartalommal
 • - - - - - - - 3824999278 80: Készítmény, amely legalább 10 tömegszázalék, de legfeljebb 20 tömegszázalék lítium-fluorfoszfátot vagy legalább 5 tömegszázalék, de legfeljebb 10 tömegszázalék lítium-perklorátot tartalmaz szerves oldószerek keverékében
 • - - - - - - - 3824999280 80: Dietilénglikol-propilénglikol-trietanol-amin-titanát komplexek (CAS RN 68784-48-5) dietilénglikolban (CAS RN 111-46-6) oldva
 • - - - - - - - 3824999281 80: Készítmény, amely: - 50 tömegszázalék (±2 tömegszázalék) bisz-alkoxilált etil-acetoacetát alumínium-kelátokból, - tintaolaj (fehér ásványi) oldószerből áll legalább 160 °C, de legfeljebb 180 °C forrásponttal
 • - - - - - - - 3824999282 80: Terc-butil-klorid-dimetil-szilán (CAS RN 18162-48-6) oldat toluolban
 • - - - - - - - 3824999284 80: Készítmény, amely legalább 83 tömegszázalék 3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metanoindénből (diciklo-pentadiénből) és szintetikus gumiból áll, legalább 7 tömegszázalék triciklo-pentadién tartalommal is, továbbá tartalmaz: - akár egy alumínium-alkil vegyületet, - vagy egy volfrám komplex szerves vegyületet - vagy egy molibdén komplex szerves vegyületet
 • - - - - - - - 3824999285 80: Bisz[3-(trietoxiszilil)propil]szulfidok keveréke (CAS RN 211519-85-6)
 • - - - - - - - 3824999287 80: Acetofenon (CAS RN 98-86-2), legalább 60 tömegszázalék, de legfeljebb 90 tömegszázalék tisztaságú
 • - - - - - - - 3824999288 80: 2,4,7,9-Tetrametildek-5-in-4,7-diol, hidroxietilált
 • - - - - - - - 3824999289 80: Alkildimetil tercier aminok keveréke, amely tömegszázalékban kifejezve a következőket tartalmazza: — legalább 60 %, de legfeljebb 80 % dodecil-dimetilamin (CAS RN 112-18-5) és — legalább 20 %, de legfeljebb 30 % dimetil(tetradecil)amin (CAS RN 112-75-4)
 • - - - - - - - 3824999299 80 (0/9) : Más