Kerámia út- és padlóburkoló lap, kályha- vagy -falburkoló csempe; kerámia mozaikkocka és hasonló áru, alátéten is; lezáró kerámia.

Deutsch 2 English 2 Español 2 Suomi 1 Français 1 Nederlands 3 Polski 8

* A Tanács 692/2014/EU rendelete (HL L 183., 9. o.) értelmében meg kell tiltani a Krímből vagy Szevasztopolból származó áruk behozatalát az Európai Unióba.
E tilalom alól kivételt képeznek a következők:
a) a 2014. június 25. előtt megkötött kereskedelmi szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések teljesítése 2014. szeptember 26-ig, feltéve, hogy az említett szerződéseket teljesíteni szándékozó természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv legalább tíz munkanappal előre bejelentette a tevékenységet vagy tranzakciót a letelepedése szerinti tagállam illetékes hatóságának;
b) a Krímből vagy Szevasztopolból származó olyan áruk, amelyeket vizsgálat céljából az ukrajnai hatóságok rendelkezésére bocsátottak, amelyekre vonatkozóan a 978/2012/EU rendeletnek és a 374/2014/EU rendeletnek megfelelően vagy az EU–Ukrajna társulási megállapodásnak megfelelően a preferenciális származásra való jogosultsági feltételeknek való megfelelést ellenőrizték és származási bizonyítványt bocsátottak ki.

  • - 6907210000 10: Út- és padlóburkoló lap, kályha- vagy -falburkoló csempe a 6907 30 és a 6907 40 alszám alá tartozók kivételével
  • - - 6907210000 80: Legfeljebb 0,5 tömegszázalék vízfelvételi tényezővel
  • - - 6907220000 80: Több mint 0,5 tömegszázalék, de legfeljebb 10 tömegszázalék vízfelvételi tényezővel
  • - - 6907230000 80: Több mint 10 tömegszázalék vízfelvételi tényezővel
  • - 6907300000 80: Mozaikkocka és hasonló áru, a 6907 40 alszám alá tartozók kivételével
  • - 6907400000 80: Lezáró kerámia