Más / Vinil-acetát vagy más vinil-észterek polimerjei, alapanyag formájában; más vinilpolimerek alapanyag formájában.

English 1

  • - - - - 3905999010 80: Üregek kitöltéséhez, bizonyos típusú repülőgépekben kerül felhasználásra
  • - - - - 3905999081 10: Más
  • - - - - - 3905999081 80: Poli(vinil-butirál) (CAS RN 63148-65-2): — legalább 17,5 tömegszázalék, de legfeljebb 20 tömegszázalék hidroxilcsoportokkal, és — 0,6 mm-nél nagyobb átlagos részecskemérettel (D50)
  • - - - - - 3905999092 80: Vinil-pirrolidon és dimetilamin-etil-metakrilát polimerje, legalább 97, de legfeljebb 99 tömegszázalék vinil-pirrolidon-tartalommal, vizes oldat formájában
  • - - - - - 3905999095 80: Hexadecilált vagy eikozilált poli(vinil-pirrolidon)
  • - - - - - 3905999096 80: Vinilformál polimer, a 39. árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 6. b) pontjában említett formák valamelyikében, tömegátlag molekulatömege (M@w) legalább 25 000, de legfeljebb 150 000 és: - legalább 9,5, de legfeljebb 13 tömegszázalék vinil-acetát formájában meghatározott acetil-csoportot és - legalább 5, de legfeljebb 6,5 tömegszázalék vinil-alkohol formájában meghatározott hidroxil-csoportot tartalmaz
  • - - - - - 3905999097 80: Povidon (INN)-jód (CAS RN 25655-41-8)
  • - - - - - 3905999098 80: Poli(vinil-pirrolidon), részben triakontil csoportokkal helyettesítve, amely legalább 78 tömegszázalék, de legfeljebb 82 tömegszázalék triakontil csoportot tartalmaz
  • - - - - - 3905999099 80: Más