Mesterséges végtelen szálból készült fonal (a varrócérna kivételével), beleértve a 67 decitexnél kisebb finomsági számú mesterséges monofileket is, nem a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésben.

* A Tanács 692/2014/EU rendelete (HL L 183., 9. o.) értelmében meg kell tiltani a Krímből vagy Szevasztopolból származó áruk behozatalát az Európai Unióba.
E tilalom alól kivételt képeznek a következők:
a) a 2014. június 25. előtt megkötött kereskedelmi szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések teljesítése 2014. szeptember 26-ig, feltéve, hogy az említett szerződéseket teljesíteni szándékozó természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv legalább tíz munkanappal előre bejelentette a tevékenységet vagy tranzakciót a letelepedése szerinti tagállam illetékes hatóságának;
b) a Krímből vagy Szevasztopolból származó olyan áruk, amelyeket vizsgálat céljából az ukrajnai hatóságok rendelkezésére bocsátottak, amelyekre vonatkozóan a 978/2012/EU rendeletnek és a 374/2014/EU rendeletnek megfelelően vagy az EU–Ukrajna társulási megállapodásnak megfelelően a preferenciális származásra való jogosultsági feltételeknek való megfelelést ellenőrizték és származási bizonyítványt bocsátottak ki.

  • - 5403100000 80: Nagy szakítószilárdságú viszkóz műselyem fonal
  • - 5403310000 10: Más fonal, egyágú
  • - - 5403310000 80 (2/0) : Viszkóz műselyemből, nem sodorva vagy méterenként legfeljebb 120 sodrattal
  • - - 5403320000 80 (4/0) : Viszkóz műselyemből, méterenként 120-at meghaladó sodrattal
  • - - 5403330000 80 (4/0) : Cellulózacetátból
  • - - 5403390000 80 (2/0) : Más
  • - 5403410000 10: Más többágú (sodrott) vagy cérnázott fonal
  • - - 5403410000 80: Viszkóz műselyemből
  • - - 5403420000 80: Cellulózacetátból
  • - - 5403490000 80: Más