Szintetikus gumi és olajból nyert faktisz alapanyag formában vagy lap, lemez vagy szalag alakban; a 4001 vtsz. alá tartozó bármely termék keveréke az e vtsz. alá tartozó bármely termékkel, alapanyag formában vagy lap, lemez vagy szalag alakban.

* A Tanács 692/2014/EU rendelete (HL L 183., 9. o.) értelmében meg kell tiltani a Krímből vagy Szevasztopolból származó áruk behozatalát az Európai Unióba.
E tilalom alól kivételt képeznek a következők:
a) a 2014. június 25. előtt megkötött kereskedelmi szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések teljesítése 2014. szeptember 26-ig, feltéve, hogy az említett szerződéseket teljesíteni szándékozó természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv legalább tíz munkanappal előre bejelentette a tevékenységet vagy tranzakciót a letelepedése szerinti tagállam illetékes hatóságának;
b) a Krímből vagy Szevasztopolból származó olyan áruk, amelyeket vizsgálat céljából az ukrajnai hatóságok rendelkezésére bocsátottak, amelyekre vonatkozóan a 978/2012/EU rendeletnek és a 374/2014/EU rendeletnek megfelelően vagy az EU–Ukrajna társulási megállapodásnak megfelelően a preferenciális származásra való jogosultsági feltételeknek való megfelelést ellenőrizték és származási bizonyítványt bocsátottak ki.

 • - 4002110000 10 (0/4) : Butadién-sztirol gumi (SBR); karboxilezett butadién-sztirol gumi (XSBR)
 • - - 4002110000 80: Latex
 • - - 4002190000 80 (4/0) : Más
 • - 4002200000 80: Butadién gumi (BR)
 • - 4002310000 10: Izobutén-izoprén (butil) gumi (IIR); halo-izobutén-izoprén gumi (CIIR vagy BIIR)
 • - - 4002310000 80: Izobutén-izoprén (butil) gumi (IIR)
 • - - 4002390000 80: Más
 • - 4002410000 10: Kloroprén (klórbutadién) gumi (CR)
 • - - 4002410000 80: Latex
 • - - 4002490000 80: Más
 • - 4002510000 10: Akrilnitril-butadién gumi (NBR)
 • - - 4002510000 80: Latex
 • - - 4002590000 80: Más
 • - 4002600000 80: Izoprén gumi (IR)
 • - 4002700000 80: Nem összekapcsolt etilén-propilén-dién gumi (EPDM)
 • - 4002800000 80: A 4001 és az e vtsz. alá tartozó bármely termék keveréke
 • - 4002910000 10: Más
 • - - 4002910000 80: Latex
 • - - 4002990000 80 (2/0) : Más