Polietilén-glikolok / Más poliéterek.

  • - - - - 3907201110 80: Poli(etilén-oxid), számátlag molekulatömege (M@n) legalább 100 000
  • - - - - 3907201120 80: Bisz[metoxipoli[etilén-glikol)]-maleimidopropionamid, kémiailag lizinnel módosítva, számátlag molekulatömege (M@n) 40 000
  • - - - - 3907201160 80: Készítmény, amely tartalmaz: - α-[3-[3-(2H-Benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimetil-etil)-4-hidroxi-fenil]-1-oxo-propil]-ω-hidroxi-poli(oxi-1,2-etán-diil)-t (CAS RN 104810-48-2) és - α-[3-[3-(2H-Benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetil-etil)-4-hidroxi-fenil]-1-oxo-propil]-ω-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetil-etil)-4-hidroxi-fenil]-1-oxo-propoxi]poli(oxi-1,2-etán-diil)-t (CAS RN 104810-47-1)
  • - - - - 3907201190 80: Más