SELYEM.

* A Tanács 692/2014/EU rendelete (HL L 183., 9. o.) értelmében meg kell tiltani a Krímből vagy Szevasztopolból származó áruk behozatalát az Európai Unióba.
E tilalom alól kivételt képeznek a következők:
a) a 2014. június 25. előtt megkötött kereskedelmi szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések teljesítése 2014. szeptember 26-ig, feltéve, hogy az említett szerződéseket teljesíteni szándékozó természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv legalább tíz munkanappal előre bejelentette a tevékenységet vagy tranzakciót a letelepedése szerinti tagállam illetékes hatóságának;
b) a Krímből vagy Szevasztopolból származó olyan áruk, amelyeket vizsgálat céljából az ukrajnai hatóságok rendelkezésére bocsátottak, amelyekre vonatkozóan a 978/2012/EU rendeletnek és a 374/2014/EU rendeletnek megfelelően vagy az EU–Ukrajna társulási megállapodásnak megfelelően a preferenciális származásra való jogosultsági feltételeknek való megfelelést ellenőrizték és származási bizonyítványt bocsátottak ki.

  • 5001000000 80: Legombolyításra alkalmas selyemhernyógubó
  • 5002000000 80: Nyersselyem (nem sodorva)
  • 5003000000 80 (2/0) : Selyemhulladék (beleértve a le nem gombolyítható selyemgubót, fonalhulladékot, a foszlatott anyagot is)
  • 5004000000 80 (2/0) : Selyemfonal (a selyemhulladékból készült fonal kivételével), nem a kiskereskedelem számára szokásos módon kiszerelve
  • 5005000000 80 (2/0) : Fonal selyemhulladékból, a kiskereskedelem számára szokásos módon kiszerelt fonal kivételével
  • 5006000000 80 (2/0) : Fonal selyemből és selyemhulladékból, a kiskereskedelem számára szokásos módon kiszerelve; selyemhernyóbél
  • 5007000000 80 (3/0) : Szövet selyemből vagy selyemhulladékból