Mesterséges végtelen szálból készült szövet, beleértve az 5405 vtsz. alá tartozó anyagokból készült szövetet is.

* A Tanács 692/2014/EU rendelete (HL L 183., 9. o.) értelmében meg kell tiltani a Krímből vagy Szevasztopolból származó áruk behozatalát az Európai Unióba.
E tilalom alól kivételt képeznek a következők:
a) a 2014. június 25. előtt megkötött kereskedelmi szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések teljesítése 2014. szeptember 26-ig, feltéve, hogy az említett szerződéseket teljesíteni szándékozó természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv legalább tíz munkanappal előre bejelentette a tevékenységet vagy tranzakciót a letelepedése szerinti tagállam illetékes hatóságának;
b) a Krímből vagy Szevasztopolból származó olyan áruk, amelyeket vizsgálat céljából az ukrajnai hatóságok rendelkezésére bocsátottak, amelyekre vonatkozóan a 978/2012/EU rendeletnek és a 374/2014/EU rendeletnek megfelelően vagy az EU–Ukrajna társulási megállapodásnak megfelelően a preferenciális származásra való jogosultsági feltételeknek való megfelelést ellenőrizték és származási bizonyítványt bocsátottak ki.

 • - 5408100000 80: Nagy szakítószilárdságú viszkóz műselyemből készült szövet
 • - 5408210000 10: Legalább 85 tömegszázalék mesterséges végtelen szálból vagy szalagból vagy hasonlóból készült más szövet
 • - - 5408210000 80: Fehérítetlen vagy fehérített
 • - - 5408220000 80 (2/0) : Festett
 • - - 5408230000 80: Különböző színű fonalakból
 • - - 5408240000 80: Nyomott
 • - 5408310000 10: Más szövet
 • - - 5408310000 80: Fehérítetlen vagy fehérített
 • - - 5408320000 80 (2/0) : Festett
 • - - 5408330000 80: Különböző színű fonalakból
 • - - 5408340000 80: Nyomott