Ortopédiai berendezés, mankó, sebészeti öv és sérvkötő; sín és törésnél alkalmazható más eszköz; műtestrész; hallókészülék, továbbá fogyatékosság vagy rokkantság korrigálására szolgáló és testen viselhető vagy hordozható vagy szervezetbe beültethető más készülék.

Slovenčina 43

* A Tanács 692/2014/EU rendelete (HL L 183., 9. o.) értelmében meg kell tiltani a Krímből vagy Szevasztopolból származó áruk behozatalát az Európai Unióba.
E tilalom alól kivételt képeznek a következők:
a) a 2014. június 25. előtt megkötött kereskedelmi szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések teljesítése 2014. szeptember 26-ig, feltéve, hogy az említett szerződéseket teljesíteni szándékozó természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv legalább tíz munkanappal előre bejelentette a tevékenységet vagy tranzakciót a letelepedése szerinti tagállam illetékes hatóságának;
b) a Krímből vagy Szevasztopolból származó olyan áruk, amelyeket vizsgálat céljából az ukrajnai hatóságok rendelkezésére bocsátottak, amelyekre vonatkozóan a 978/2012/EU rendeletnek és a 374/2014/EU rendeletnek megfelelően vagy az EU–Ukrajna társulási megállapodásnak megfelelően a preferenciális származásra való jogosultsági feltételeknek való megfelelést ellenőrizték és származási bizonyítványt bocsátottak ki.

  • - 9021100000 80 (2/0) : Ortopédiai vagy csonttörésnél alkalmazott berendezések
  • - 9021210000 10: Műfog és fogpótlás
  • - - 9021210000 80 (2/0) : Műfog
  • - - 9021290000 80: Más
  • - 9021310000 10: Más műtestrész
  • - - 9021310000 80: Mesterséges ízület
  • - - 9021390000 80 (2/0) : Más
  • - 9021400000 80 (0/1) : Nagyothalló-készülék, az alkatrész és tartozék kivételével
  • - 9021500000 80: Szívritmus-szabályozó készülék (pacemaker), az alkatrész és tartozék kivételével
  • - 9021900000 80 (2/0) : Más