Az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 7. pontjában meghatározott textiltermék és textiláru műszaki célra.

* A Tanács 692/2014/EU rendelete (HL L 183., 9. o.) értelmében meg kell tiltani a Krímből vagy Szevasztopolból származó áruk behozatalát az Európai Unióba.
E tilalom alól kivételt képeznek a következők:
a) a 2014. június 25. előtt megkötött kereskedelmi szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések teljesítése 2014. szeptember 26-ig, feltéve, hogy az említett szerződéseket teljesíteni szándékozó természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv legalább tíz munkanappal előre bejelentette a tevékenységet vagy tranzakciót a letelepedése szerinti tagállam illetékes hatóságának;
b) a Krímből vagy Szevasztopolból származó olyan áruk, amelyeket vizsgálat céljából az ukrajnai hatóságok rendelkezésére bocsátottak, amelyekre vonatkozóan a 978/2012/EU rendeletnek és a 374/2014/EU rendeletnek megfelelően vagy az EU–Ukrajna társulási megállapodásnak megfelelően a preferenciális származásra való jogosultsági feltételeknek való megfelelést ellenőrizték és származási bizonyítványt bocsátottak ki.

  • - 5911100000 80 (2/0) : Szövet, nemez és nemezzel bélelt szövet gumival, bőrrel vagy más anyaggal bevonva, beborítva vagy rétegelve melyet kártbevonatnak (kártolószalagnak) használnak és hasonló szövetek, amelyeket más műszaki célokra használnak, beleértve a szövőorsók (lánchengerek) burkolására szolgáló, gumival impregnált bársony keskenyárut is
  • - 5911200000 80 (2/0) : Szitaszövet, konfekcionálva is
  • - 5911310000 10: Papírgyártó vagy hasonló gépekben (pl. rost vagy azbesztcement-készítő gépekben) használatos végtelenített vagy összekapcsolásra alkalmas felszereléssel ellátott szövet és nemez
  • - - 5911310000 80 (4/0) : Négyzetmétertömege kevesebb mint 650 g/m$2
  • - - 5911320000 80 (4/0) : Négyzetmétertömege legalább 650 g/m$2
  • - 5911400000 80: Szűrőkendő, amelyet olaj sajtolásához vagy hasonló célra használnak, beleértve az emberhajból készítettet is
  • - 5911900000 80 (4/0) : Más