Más / Vinil-acetát vagy más vinil-észterek polimerjei, alapanyag formájában; más vinilpolimerek alapanyag formájában.

Deutsch 1

  • - - - 3905991000 80: Poli(vinil-formal) az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 6. b) pontjában említett valamelyik formában, legalább 10 000, de legfeljebb 40 000 molekulasúllyal, összetétele: - legalább 9,5, de legfeljebb 13 tömegszázalék vinil-acetát formájában kifejezett acetil-csoport-tartalommal, és - legalább 5, de legfeljebb 6,5 tömegszázalék vinil-alkohol formájában kifejezett hidroxil-csoport-tartalommal
  • - - - 3905999000 80 (9/0) : Más