Szövött keskenyáru, az 5807 vtsz. alá tartozó áruk kivételével; vetülékszál nélkül, láncfonalakból ragasztással összeállított keskenyáru (szalagutánzat).

* A Tanács 692/2014/EU rendelete (HL L 183., 9. o.) értelmében meg kell tiltani a Krímből vagy Szevasztopolból származó áruk behozatalát az Európai Unióba.
E tilalom alól kivételt képeznek a következők:
a) a 2014. június 25. előtt megkötött kereskedelmi szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések teljesítése 2014. szeptember 26-ig, feltéve, hogy az említett szerződéseket teljesíteni szándékozó természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv legalább tíz munkanappal előre bejelentette a tevékenységet vagy tranzakciót a letelepedése szerinti tagállam illetékes hatóságának;
b) a Krímből vagy Szevasztopolból származó olyan áruk, amelyeket vizsgálat céljából az ukrajnai hatóságok rendelkezésére bocsátottak, amelyekre vonatkozóan a 978/2012/EU rendeletnek és a 374/2014/EU rendeletnek megfelelően vagy az EU–Ukrajna társulási megállapodásnak megfelelően a preferenciális származásra való jogosultsági feltételeknek való megfelelést ellenőrizték és származási bizonyítványt bocsátottak ki.

  • - 5806100000 80 (2/0) : Bolyhos szövet (beleértve frottírtörülköző- és hasonló frottírszövetet is) és zseníliaszövet
  • - 5806200000 80: Más szövet legalább 5 tömegszázalék elasztomerfonal- vagy gumiszáltartalommal
  • - 5806310000 10: Más szövet
  • - - 5806310000 80: Pamutból
  • - - 5806320000 80 (2/0) : Szintetikus vagy mesterséges szálból
  • - - 5806390000 80 (2/0) : Más textilanyagból
  • - 5806400000 80 (2/0) : Vetülékszál nélkül, láncfonalakból ragasztással összeállított keskenyáru (szalagutánzat)