CHEMINĖS GIJOS; JUOSTELĖS IR PANAŠŪS DIRBINIAI IŠ CHEMINIŲ TEKSTILĖS MEDŽIAGŲ.

  • 5401000000 80 (2/0) : Siuvimo siūlai iš cheminių gijų, skirti arba neskirti mažmeninei prekybai
  • 5402000000 80 (27/0) : Sintetiniai gijiniai siūlai (išskyrus siuvimo siūlus), neskirti mažmeninei prekybai, įskaitant sintetinius vienagijus siūlus, kurių ilginis tankis mažesnis kaip 67 deciteksai
  • 5403000000 80 (10/0) : Dirbtiniai gijiniai siūlai (išskyrus siuvimo siūlus), neskirti mažmeninei prekybai, įskaitant dirbtinius vienagijus siūlus, kurių ilginis tankis mažesnis kaip 67 deciteksai
  • 5404000000 80 (5/0) : Sintetiniai vienagijai siūlai, kurių ilginis tankis ne mažesnis kaip 67 decitekso, o bet kuris skerspjūvio matmuo ne didesnis kaip 1 mm; juostelės ir panašūs dirbiniai (pavyzdžiui, dirbtiniai šiaudeliai) iš sintetinių tekstilės medžiagų, kurių matomasis plotis ne didesnis kaip 5 mm
  • 5405000000 80: Dirbtiniai vienagijai siūlai, kurių ilginis tankis ne mažesnis kaip 67 decitekso, o bet kuris skerspjūvio matmuo ne didesnis kaip 1 mm; juostelės ir panašūs dirbiniai (pavyzdžiui, dirbtiniai šiaudeliai) iš dirbtinių tekstilės medžiagų, kurių matomasis plotis ne didesnis kaip 5 mm
  • 5406000000 80: Cheminiai gijiniai siūlai (išskyrus siuvimo siūlus), skirti mažmeninei prekybai
  • 5407000000 80 (31/0) : Audiniai iš sintetinių gijinių siūlų, įskaitant audinius iš medžiagų, priskiriamų 5404 pozicijai
  • 5408000000 80 (11/0) : Audiniai iš dirbtinių gijinių siūlų, įskaitant audinius iš medžiagų, priskiriamų 5405 pozicijai